عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

رشد جمعیت در متروپل: در نیم قرن گذشته جمعیت نواحی متروپل از 85 میلیون نفر به 213 میلیون افزایش یافته می باشد. افزایش 150 درصدی با 70 در صد رشد در نواحی حومه و حاشیه شهری هنگامی که جمعیت شهری تا حد معینی رشد نمود، برای تطابق با تغییرات ، نیاز به گسترش بیرونی پیدا می­کند .

2-وفور زمین: آمار­های جمع­آوری شده کاربری­زمین تنها 2/5 در صد از کشور ایالات متحده را به صورت توسعه یافته مشخص ساخته می باشد. دلیل واقع شدن توسعه مسکونی و غیر مسکونی در فواصل بیشتر، فراوانی و ارزانی زمین ودسترسی آسان می­باشد. در حال حاضر نواحی ساخته شده شهر بدلیل توسعه یافتگی تفاوت­های آشکاری را نمایان ساخته­اند.

3-عدم تمرکز اشتغال: هزینه­های زمین و توسعه در پیرامون، از مرکز شهر کمتر می باشد. سیستم­های بزرگراهی مدرن سریع، هزینه­های حمل ونقل را پایین­تر می­برد، پس کارخانه­ها به گونه فزاینده­ای به حمل و نقل کامیونی و مکان­های حومه شهری که دسترسی آسان تری به بزرگراه­ها دارند، روی می­آورند. همچنین نیروی کار آموزش دیده و ماهرتری هست که در آغاز به علت های فضا، خلوتی و مطبوعیت به کناره شهر روی آورده­اند. در این مفهوم نامتمرکز بودن شغلی تا حدی به جای اینکه علت حومه نشینی مسکونی باشد، پیامد آن بوده می باشد. همچنین این گفته نیز درست می باشد که اشتغال، مردم بیشتری را به مهاجرت به نواحی حومه­ای جذب می­نماید .

4-اولویت­های مسکن: خانه­ای مجزا و امن، همسایگی­های حومه شهری با علفزار­هایی در پسکرانه و یک یا دو ماشین برای رفت و آمد، مدارس عمومی خوب و نزدیک، نوعی از زندگی می باشد که به عنوان رویای آمریکایی شناخته شده می باشد. در واقع این رویای تمام افراد می­باشد. هنگامی که ساکنان شهری در طی زمان ثروتمند­تر می­شوند، آنها می­توانند مساکن بزرگتر در نواحی حومه شهری که قیمت آنها نیز از درون شهر ارزانتر می باشد تهیه نمایند. به علاوه، پیشرفت تکنولوژی سبب شده که رویای آمریکایی به معنای نوع زندگی روستایی منزوی گونه نباشد و امکان زندگی شهری را در مکانی روستایی به وجودآورد .

5-نابودی مرکز شهر: مراکز شهری زمانی مکان­هایی مطلوب برای زندگی مردم بودند. با رشد جمعیتی و اقتصادی، مسائلی همانند تراکم ترافیک، تخریب زیست محیطی، مساکن بی­رونق، کیفیت ضعیف مدارس عمومی، جنایت، فقدان دسترسی به فضای باز و نابودی زیرساخت­ها در هسته شهر اتفاق افتاد و مرکز شهر به سوی نابودی و زوال رفت. در جستجوی زندگی بهتر، طبقات بالا و متوسط به خارج مهاجرت می­کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه