عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

– امریکا

امروزه با فراگیر شدن اثرات گسترش افقی شهرها، مفهوم اسپرال در اکثر کشور­های جهان با ماهیت مختلفی به کار برده می­گردد. در امریکا که مهد کاربرد این مفهوم می باشد اسپرال موضوع جذاب و داغ روز گردیده می باشد. در این کشور رشد جمعیت تنها عامل افزایش مقدار کاربری زمین نبوده می باشد بلکه شتاب در تصرف زمین با افزایش محدوده شهرها بیش از رشد جمعیت شهری موثر بوده می باشد در اکثر شهرهای بزرگ این کشور افزایش سهم زمین هر خانوار(PHLC)[1] در طی سا ل­های مختلف گویای رشد وسیع شهر می باشد به عنوان مثال بین سال­های 1940 تا 1970 جمعیت پرتلند دو برابر اما مساحت شهر چهار برابرگردید (Hadly 2000: 3).

      بعضی از محققین ویژگی­های پراکنش  امریکایی را در ابعاد کاربری زمین دیده­اند و آن را عبارت از توسعه کم تراکم، پراکنده، تنک، جسته و گریخته شهری، توسعه نا پیوسته و گسترش به طرف عرصه­های

خارج از محدوده و نواحی کم تراکم حومه شهری همراه با تسلط اتومبیل­های شخصی در حمل ونقل دانسته­اند(Wassmer,2002:9).

2-3-2-2- چین

علاوه بر شهر­های امریکایی، موضوع رشد افقی شهری در مشرق زمین نیز در کشور­هایی مانند چین مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. هرچند بنیان­های رشد افقی در چین متفاوت از امریکاست اما شباهت­هایی در این دونمونه دیده می­گردد. اصلی­ترین تفاوت رشد افقی در چین و آمریکا این می باشد که در آمریکا ثروتمندان با سکونت در حومه­ها و تخلیه بخش مرکزی شهر به رشد افقی دامن زده­اند، در صورتی که در چین بخش مرکزی شهر­ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و مورد توجه ثروتمندان می­باشد. در اینجا گروهی که موجب این پدیده شهری شده­اند فقرا بوده­اند که نتوانسته­اند در مرکز شهر زمین داشته باشند و مجبور به حاشیه نشینی و در نتیجه رشد افقی شهر شده اند (Zhang,2002:125).

  1. Per Household Land Consumption

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه