عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

راهبرد شهر فشرده                                                                               طبق تعریف الکین[1] ( 1991) شهر فشرده ، دارای فرم و مقیاسی می باشد که مناسب برای پیاده روی ، دوچرخه سواری و حمل ونقل عمومی ، همراه با تراکمی که موجب تشویق تعاملات اجتماعی می گردد ؛ودر اقدام ،تراکمی برابر با آن چیز که در خیابان هایی با ساختمان های سه یا چهار طبقه مناطق داخل شهری همانند شهر های انگلیسی و اروپایی می باشد .در این فرم شهری هنوز  این امکان هست که هر خانه یا واحدمسکونی دارای درب اصلی باشد که به خیابان عمومی باز می گردد و همچنین امکان فراهم کردن باغچه یا حیاط برای تمام اعضای خانواده هست (مثنوی، 1382 :92 ).

به دنبال ایده های لوکوربوزیه از شهر درخشان، دانتزینگ و ساعتی(1973) شهر فشرده با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی، اما نه با هزینه ی نسل آینده ، پیشنهادشد. هدف اصلی این ایده خلق شهرهایی با فشردگی و تراکم بالا امابه دور از معضلات موجود در شهر مدرنیستی می باشد .متعاقبا به دنبال بروز مسائل جدی محیطی نظیر انواع آلودگی، افزایش دمای کره زمین و نابودی منابع طبیعی، مبحث “توسعه پایدار ” در سال 1987 از طریق انتشار “گزارش برانت لند” تحت عنوان آینده مشترک “توسط کمیسیون جهانی محیط وتوسعه به گونه رسمی در دستور کار سیاسی قرارگرفت.البته از دهه 1990  محبوبیت توسعه ی پایدار به ترویج ایده شهر فشرده کمک زیادی کرده می باشد.

 یکی از قوی­ترین مدافعان رویکرد شهر فشرده کمیسیون جامعه اروپا می­باشد که در سال 1990 با انتشار گزارشی تحت عنوان “مقاله­ای سبز در مورد محیط شهری” به تبیین آن پرداخت. در گزارش مزبور، به شهر، مثابه یک منبع نگریسته می­گردد که می­بایست با در نظر داشتن  محدودیت و ارزش در بهره گیری از آن نیز نهایت دقت بعمل آورده گردد( breheny,1992:14).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

10 Elkin.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه