شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرم  قطاعی [1]

همرهویت با در نظر داشتن عامل حد متوسط اجاره­خانه در مناطق مسکونی نظریه خود را مطرح نموده می باشد. نظریه ی وی متأثر از نظریه ی ارنست برگس می­باشد؛ با این تفاوت که در نظریه ی همرهویت گسترش شهر به جای قالب­های دایره­ای و جانبی به صورت قطاع دایره و در شکل شعاعی خود ، که از مرکز شهر آغاز شده و در طول راههای اصلی پیش می­رود انجام می شود. در نظریه همر هویت در هیچ یک از بخش­های متفاوت اجاره­خا نه ثابت و همیشگی نمی­ماند. به بیانی دیگر به موازات توسعه شهر، در منطقه واحدهای مسکونی طبقه اول جا به جایی دیده می گردد ، اما توسعه ی آن در بیشتر موارد در مسیرهای همان قطعه ی شعاعی می باشد. از نظر وی اصل و منشأ منطقه ی مسکونی طبقه اول از مجاورت مرکز اداری و خرده فروشی شهر آغاز می­گردد؛ جائیکه در آن، فعالیت­های اقتصادی طبقه ی پردرآمد شهری عرضه می­گردد .در ساخت قطاعی شهر، راههای شعاعی از مرکز شهر به اطراف کشیده می­گردد و عامل دسترسی به این راهها و یادآوری آنها، قیمت زمینهای شهری را در نواحی گوناگون شهر تعیین می­کند (شکویی،1387: 514و513 ).

پس مهمترین اصول شکل گیری  اینگونه الگوی شهری را می توان چنین تشریح نمود که منطقه واحدهای مسکونی گران قیمت ازکانون اصلی خود درطول خطوط شبکه رفت وآمد شروع به توسعه می کند؛ وچنین واحدهایی، به طرف زمینهای دور ازخطر سیلاب وعوامل آلوده کننده محیط زیست ، قرارگرفته می باشد.

واحدهای مسکونی با اجاره بهای بیشتر، به سوی فضاهای باز ودور ازمحدودیتهای نامساعد طبیعی قراردارد وجابجایی ساختمانهای اداری وتجاری، توسعه واحدهای مسکونی گران قیمت را درجهت عمومی عملی می سازند.

2.Sectoral Urban Structure

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه