تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرم  چند هسته ای [1]

چنسی هریس و ادوارد اولمن[2] دو محقق برجسته آمریکایی با بهره گیری از نظریه­های مناطق دایره­ای شکل ارنست برگس و ساختار قطاعی همر هویت به تنظیم و ارائه نظریه تازه­ای توفیق یافتند که با عنوان ساخت چند هسته­ای معروف می باشد. این دو عقیده دارند بهره گیری از زمینهای شهر اغلب در اطراف چند هسته مستقل شهری و در کناره­های یک هسته یا یک مرکز معین ظاهر می­شوند. در این نظریه ،هسته و مرکز به عواملی اطلاق می­گردد که در اطراف آن امکان توسعه شهر هست، مانند عوامل مسکونی، تجاری، صنعتی، دانشگاهی، خرده فروشی، عمده فروشی، مذهبی، زیارتگاهی و گذران اوقات فراغت (شکوئی ،1387: 520 ).

ریچارد چورلی و پتر هاگت جغرافیدانان انگلیسی تعداد و موقع هسته های اصلی شهر را مربوط به وسعت ، جمعیت و عوامل تاریخی آن می دانند . در شکل گیری هسته های متعدد درون شهری عواملی از قبیل :

فعالیت های ناهمسان و ناهماهنگ در منطقه ای از شهر،فعالیت های ویژه و تخصص در منطقه ای از شهر ، تفاوت فاحش در اندازه اجاره،تمرکز و تراکم بخشی از فعالیت های شهری می توانند تأثیر داشته باشند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخش مرکز تجاری شهر؛ 2- منطقه صنایع سبک؛ 3- منطقه مسکونی طبقه سوم؛ 4- منطقه مسکونی طبقه متوسط؛ 5- منطقه مسکونی طبقه اول؛ 6- منطقه صنایع سنگین؛ 7- منطقه تجاری دور از مرکز شهر؛ 8- حومه مسکونی؛ 9- حومه صنعتی                 

                   شکل(2-2-4)ساخت چندهسته ای شهر مأخذ: شکوئی، 1387 : 521

3 .Polynucleated Urban Structure

  1. Harisse& Olman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه