تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

بدین ترتیب براساس سرشماری 1389وآخرین تقسیمات شهری:

کد 1 – 1 با مساحتی حدود42 هکتار با جمعیت 1969 نفر ، کوی برق واقع دربلوارخزر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کد 1-6-2با مساحتی حدود51هکتار با جمعیت  5534نفر، محله ی میرزازمانی واقع درخیابان فرهنگ

کد 3-2-3 با مساحتی حدود 21هکتار با جمعیت 9763 نفر، محله ی صاحب زمان واقع در بلوار کشاورز

کد 4-4-2 با مساحتی حدود 36 هکتار با جمعیت 3987 نفر، کوی شهید قاسمی واقع در بلوار امام رضا

کد 3-4-1با مساحتی حدود63 هکتاربا جمعیت 2332نفر، محله ی ارم واقع در بلوار پاسداران

کد  4-5با مساحتی حدود 20 هکتار با جمعیت 2804 نفر، محله ی قلیچ در مرکز شهر  انتخاب  گردید .

قابل ذکر می باشد ، واحدتحلیل ،سرپرست خانوار تعیین گردید.

1-11-2- روش نمونه­گیری:

همانطور که می­دانیم در پژوهش، نمونه به زیر مجموعه­ای از جامعه آماری گفته می­ گردد که اطلاعات و داده­های آماری آن بعنوان جایگزینی برای اطلاعات و داده­های آماری کل جامعه گردآوری، مطالعه و تجزیه وتحلیل می­گردد (عزتی، 1376: 23).

 

 

1-11-2-1- اعتبار وپایایی:

 تحلیل اعتبار و پایایی فرایند اصلاح و بهبود مقیاس­ها و برای حصول اطمینان از دقت و ثبات سنجش آنها می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه