تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

. تمرکز و اجتماع مراجعه کنندگان از یک سو باعث مزاحمت های بالقوه شده و از سوی دیگر امکان مراقبت و کنترل ساکنین بر رفتارهای ناهنجار اجتماعی بالا می برد (عینی فر، 1379: 108). ایجاد امنیت در ساختمان های مسکونی، با روش های مطابق با ویژگی های این نوع ساختمان ها انجام می شود. به گونه کلی، محافظت مبتنی بر دو اصل اساسی زیر می باشد:

  • ایجاد مرزها و حصارهایی پیش روی ورود افراد غیرمجاز و اعمال کنترل از طرف نگهبانان 2- ایجاد فرصتهای نظارت برای اهالی و افراد ساکن در ساختمان از طریق طراحی فضاهای تعریف شده و مشخص و یا با روش های الکترونیکی. با این تفاصیل می توان اظهار گفت که فرضیه ی ارتباط ی مسکن نامناسب با جرم از سوی پژوهش گران به اثبات رسیده می باشد. به عبارت بهتر، همبستگی شدیدی بین ناسالم بودن مسکن و بزهکاری کودکان و جوانان ملاحظه شده می باشد. به گونه مثال در فرانسه 74 % موارد بزهکاری در محلاتی که مساکن ناسالم هست، ملاحظه شده می باشد. کیفیت عمومی سکونت تأثیر بسیار قاطعی در بروز رفتار های اجتماعی مطلوب و یا آنومیک دارد. این موضوع از اینجا ناشی می گردد که به گونه اساسی تعریف مسکن، فراتر از تعریف آن صرفا” به عنوان یک سرپناه می باشد و کیفیت آن نیز مهم و توجه می باشد. والدین با انتخاب محل سکونت خویش، جایگاه اجتماعی و کانون خانواده خود را تعیین می کنند. از این رو صاحب نظران بی شماری برآنند که ریشه انحرافات را بایستی در خانه های مسکونی نامناسب جستجو نمود و این گونه خانه ها در ایجاد کجروی و بزهکاری ها تأثیر مهمی را بازی می کنند و در تمام جوامع طبقاتی بیشتر مجرمین متعلق به نواحی پست و نامناسب هستند. بر این اساس وضعیت مناطق شهری و محلات و حتی تعداد طبقات ساختمان های مسکونی، کیفیت و وضعیت ظاهری آپارتمان ها، کیفیت ابنیه از لحاظ مرغوبیت، سرسبز بودن و نور کافی داشتن وغیره… عواملی هستند که تاثیر بسزایی در نوع جرایم ارتکابی در مناطق شهری و محلات بر جای می گذارند ( رضایی مقدم و همکاران، 1391: 9).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد