تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

برملی و همکاران[1] (2006) در تشریح عملیاتی پایداری اجتماعی، دو ایده را در هسته از پایداری اجتماعی مشخص و ارائه دادند. در مرحله اول، به مسائل مربوط به عدالت اجتماعی یا جامعه که بیشتر ” پایداری جامعه” اساس مفهوم برای آن می باشد. و در مرحله دوم، مربوط به امکان سنجی سلامت و “جامعه” خود را به عنوان یک نهاد عمومی مطرح می کند و به گونه کلی تحت عنوان جامعه نشان داده می گردد. مطالعه  این دو بعد به گونه کامل نه تنها مستقل از یکدیگر بلکه دارای یک فرق مفهومی نیز می باشد. و در مطالعه پایداری اجتماعی در سطح توسعه شهری بایستی این دو بعد پوشش داده گردد. عدالت اجتماعی و پایداری جامعه در ارتباط با امکان سنجی سلامت و “جامعه” خود را به عنوان نهاد اجتماعی دارای مشخصه های زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعامل در شبکه های اجتماعی و جامعه
  • مشارکت اجتماع
  • ثبات جامعه
  • امنیت (جرم)

2-3-9-5 بارون[2] و گانلت[3] (2002) دامنه پایداری اجتماعی از طریق یک فرایند مشورت رسمی مانند نشست ها، بحث و گفتگو و سخنرانی ها مورد مطالعه قرا می دهند. در این پژوهش تصریح می کنند که در مناطق شهری آن چیز که جامعه را قوی و قابل زندگی می کند به آینده آنها مانند عدالت، تنوع، همپیوندی، دموکراسی و حکومت بستگی دارد. یافته این پژوهش نشان می دهد که پایداری اجتماعی زمانی رخ می دهد که فرآیند های رسمی و غیر رسمی سیستم و زیر ساخت ها و روابط به گونه فعال برای ظرفیت نسل های حاضر و آینده برای ایجاد جوامع سالم و قابل زندگی ایجاد گردد، و در آن صورت می باشد که جوامع پایدار اجتماعی، بی طرف، متنوع، وجود مستقل را برای ارائه یک زندگی با کیفیت را دارند.

2-3-9-6 براملی و همکاران (2006)[4] در مطالعه مفهوم اصلی را برای پایداری اجتماعی در نظر گرفته اند: نخست عدالت اجتماعی و دیگری جامعه. مفهوم عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منابع در جامعه و امکان دسترسی عادلانه به شغل، مسکن و خدمات محلی می باشد، و بعد دوم به زیست پذیری و عملکرد جامعه به عنوان یک نهاد جمعی تاکید دارد. آنها همچنین پایداری اجتماعی را بر جنبه های مختلفی از جامعه و زندگی محله، مانند: تعامل، مشارکت، حس مکان، ثبات جامعه و امنیت وابسته می دانند.

[1] Bramley et al

[2] Barron

[3]  Gauntlett

[4] Bramley et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد