عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مساحت واحد

توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران بر حسب مساحت واحد در جدول شماره (4-8 ) آمده می باشد. همان­گونه که نظاره می­گردد 3/13 درصد  واحدها مساحت کمتر از 80 مترمربع، 7/61 درصد مساحت 80 تا 100 متر مربع، 7/11 درصد مساحت 100 تا 120 متر مربع و 3/13 درصد مساحت بالای 120 متر مربع  دارند.

 

 

دلیل انتخاب مجتمع مسکونی

توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران بر حسب مساحت واحد در جدول شماره (4-9 ) آمده می باشد. همان­گونه که نظاره می­گردد 7/21 درصد نمونه آماری ساکنین به دلیل تعاونی بودن، 7/36 درصد به دلیل نزدیک به محل کار، 7/11 درصد به دلیل نزدیک به بستگان، 7/11 درصد به دلیل جایگاه اجتماعی، 7/11 درصد به دلیل قیمت مجتمع و 7/6 درصد به دلیل کیفیت آپارتمان مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران انتخاب کرده­اند.

مدت اقامت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران

توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران بر حسب مدت اقامت در مجتمع در جدول شماره (4-10) آمده می باشد. همان گونه که نظاره می­گردد 3/38 درصد نمونه آماری ساکنین کمتر از 3 سال، 7/21 درصد  3 تا 5 سال و  40 درصد بالای 5 سال در مجتمع اقامت داشتند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه