تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ساکس (1999) در پژوهش خود با مطالعه بحث پایداری اجتماعی و توسعه به شناسایی تعدادی از عناصر تشکیل دهنده پایداری اجتماعی مانند همگن اجتماعی، درآمد عادلانه، دسترسی به کالا و خدمات، اشتغال و… پرداخته می باشد. ساکس با تصریح به اهمیت پایداری فرهنگی که نیاز به حفظ تعادل در برابر تغییرات تحمیلی بیرونی و با تداوم توسعه از داخل و ایجاد یک پایداری سیاسی مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر و کنترل سازمانی کارآمد به عنوان مثال در جنگ بایستی اصول احتیاط اجتناب از خطر و مدیریت بهره گیری از علم و فناوری بایستی مدنظر قرار گیرد. مطالعه ساکس زمانی موثر می باشد که طیف وسیعی از ملاحضات که در بحث گسترده از توسعه و به گونه خاص بحث اجتماعی تأثیر تعیین کننده دارد به گونه عمیق مورد مطالعه قرار گیرد (Sachs, 1999: 25-36).

1-12 تعاریفی از کلمات کلیدی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-12-1 توسعه پایدار Sustainable Development))

توسعه پایدار روندی فراگیر در جهت افزایش تواناییهای انسانی- اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی- اجتماعی ضمن آنکه نیازها پیوسته در پرتو ارزشهای فرهنگی جامعه و بینشهای پایداری جهان پالایش یابند اینگونه توسعه نسلهای کنونی را بدون کاهش توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهایشان برآورده می کند ( صرافی، 1378 : 41).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه