عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

9 طرح تفصیلی جدید ملاک اقدام منطقه 22

طرح تفصیلی 1386، به صورت تفکیک کاربری نیست بلکه به صورت پهنه بندی می باشد. که این پهنه ها شامل پهنه های M، S، R، G می باشد. پهنه قابلیت انعطاف پذیری و پیش بینی کاربری های خدماتی مورد نیاز را دارند. اما متاسفانه هنوز سندی مصوب مبنی بر پیش بینی سرانه های مطلوب در مقیاس های مختلف در خصوص طرح تفصیلی جدید منتشر نشده می باشد. صرفا” ضوابطی مبنی بر ضوابط خود پلاک جهت ساخت و ساز هست. این بدین معنی می باشد که هر منطقه شهری با در نظر داشتن نیاز ساکنین خود بایستی خدمات را پیش بینی، تامین و بر اساس پهنه ها جانمایی نماید. سپس برای ساخت طبق ضوابط طرح تفصیلی جدید اقدام نماید. طرح تفصیلی منطبق با نیازهای واقعی و دربرگیرنده شرایط لازم جهت ارائه حداکثری خدمات به شهروندان منطقه و شهر تهران را به تصویب برساند، به نحوی که طرح مصوب یاد شده حائز شرایط و ویژگی های مناسب و مطلوبی از لحاظ شاخص های مدیریت شهری و کاملا” در جهت نیل به استانداردهای جهانی در زمینه معماری و شهرسازی و الگوی جدید ساخت و ساز می باشد.

ویژگی هی خاص طرح تفصیلی منطقه 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن طرح تفصیلی مصوب معادل 49 % از پهنه های سطح منطقه برای اراضی باز و حفاظتی (پهنهG)، 8 % پهنهM  بعنوان پهنه مختلط، 16 % پهنه R به مقصود کاربری مسکونی و معادل 27 % در قالب غیر مسکونی مصوب و ملاک اقدام قرار گرفته می باشد. لذا با عنایت به وضعیت فوق 75 % از سطح اراضی منطقه برای کاربری های کار و فعالیت و فضای سبز در نظر گرفته شده که در مقایسه با مناطق دیگر شهر تهران منحصر به فرد بوده و پتانسیل لازم برای ایجاد و راه اندازی خدمات متنوع به شهروندان مهیا می کند.

  • تصویب طرح های موضعی ویژه در طرح تفصیلی

با عنایت به اینکه منطقه 22 شهر تهران از مناطق فعال و پرتلاش در زمینه اجرایی فعالیت های عمرانی و احداث پروژه های متنوع با کاربری های منطقه ای و در بخش اعظمی از پروژه ها با کاربری های فرامنطقه ای و شهری می باشد، تعریف و اجرای پروژه های یاد شده، مستلزم تصویب آنها بعنوان طرح های موضعی بوده که در این راستا منطقه 22 با تهیه و ارائه توجیهات فنی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی و پیگیری های مستمر موفق به تصویب طرحهای موضعی گردیده که از آن جمله تصویب طرح دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس در قالب طرح های موضعی مصوب شهر تهران را می توان نام برد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه