تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

لوت در مورد به کار بردن کلمه بالانس و موازنه در بحث های مربوط به توسعه پایدار هشدار می دهدو معتقد می باشد پایداری موجب توافق و تطبیق میان کیفیت زندگی و محدودیت های محیطی می گردد .تقدم اقتصادی نیزنمی تواند به گونه مساوی و برابرباتقدم  محیطی قرار بگیردوگرنه اقتصاد ،ظرفیت های محیطی را تحت فشار قرار خواهدداد ,2012:1-16) Stave1Beck  .  (

باتوجه به مطالب فوق زمین، منابع آب و انرژی، جمعیت و محیط زیست ازچالشهای مهم درتوسعه ی شهری خواهند بود . عدم تقویت ظرفیت های زیست محیطی ، تخریب جدی محیط زیست همراه با افزایش آلودگی آب وهوا، مواد زائد جامد و کاهش تنوع زیستی را موجب خواهدشد . دراین ارتباط از خدمات شهری بهینه  جهت حفاظت و تقویت زیست محیطی، افزایش فضای سبز و مناطق کشاورزی می توان سود برد . ,et. al ,2011:563,564) Che).

اختصار مباحث فصل دوم

یکی از موضوعات حیاتی قرن21 در ارتباط با پایداری شهر ، فرم و شکل شهر یا چگونگی رشد وتوسعه شهر در فضاست. شکل شهر به عنوان الگوی توسعه فضایی فعالیت های انسانی دربرهه خاصی از زمان تعریف می گردد(8  Anderson, 1996: ).

رشد وگسترش کالبدی شهر فرایندی می باشد که بر تمام نظام­ها وساختار­های شهر به گونه مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر می­گذارد. به همین دلیل چنانچه این فرایندجریان درستی را طی نکند، اثرات نا­مطلوب بسیاری بر اجزای مختلف آن بر جای می­گذارد. یکی از مشخصه­های بارز گسترش کالبدی شهر­های ایران گسترش با تراکم پایین در بافت­های پیرامونی و عدم بهره گیری از فضا­های میانی و نبود توسعه درون زا می باشد. در دهه­های اخیر بر اثر رشد وتوسعه ی بیرونی شهرمقدار زیادی از اراضی کشاورزی و باغات اطراف به زیر ساخت وساز رفته می باشد و در پی آن شهر­ها بیش از پیش به سوی پدیده پراکند­گی شهری حرکت کرده­اند و پیامد­های نا­مطلوبی از بعد کالبدی- فضایی ،آسیب های اجتماعیاقتصادی، تخریب منابع زیست محیطی و افزایش هزینه ی تاسیسات و تجهیزات شهری ، نوسان شدیددر قیمت زمین و مسکن داشته­اند. (عزیزی،1383:  194).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از سوی دیگر کمیسیون اتحادیه اروپا با تاکید بر فرم شهری فشرده به دنبال یافتن الگوهایی با کاربری مختلط از رشد یا توسعه شهری می باشد که روحیه و ساختار کلی آنها ازشهر های سرزنده و پر جنب و جوش نظیر: رم، بارسلونا، آمستردام و پاریس نشات گرفته باشد و با افزایش وسایط نقلیه عمومی و غیرآلاینده و همچنین فراهم آوردن شرایط و تشویق شهروندان به بهره گیری از دوچرخه و سفرهای پیاده ، زمینه ی به حداقل رساندن سوخت های فسیلی و در نتیجه گازهای گلخانه ای و آلودگی های زیست محیطی ،بتواند شهر پایدار راتحقق بخشد (مثنوی، 1382 :92 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه