عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

راهکارهای دستیابی به شهر سالم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

غیر قابل تفکیک بودن سلامتی و بهداشت با برنامه ریزی شهری ایده ی تازه ای نیست، در واقع در اکثر کشورهای اروپایی، آغاز برنامه ریزی شهری به اوایل قرن بیستم بر می گردد که از نگرانی های عمومی درمورد سلامتی و مسکن شهروندان ناشی شده می باشد (بارتون، 1389: 19). دستیابی به شهر سالم امر پیچیده ای می باشد که مستلزم مشارکت دادن همه ی بازیگران، نمایندگان و گروه های ذینفع با سوابق، آرمان ها، پتانسیل و فرهنگ های مختلف می باشد. لیست زیر شرایط لازم برای شهر سالم می باشد که به وسیله لاندری (2002) ارائه شده می باشد:

  • کیفیت های فردی
  • اراده و رهبری
  • تنوع انسانی و دسترسی به استعدادها و قابلیت های مختلف
  • فرهنگ سازمانی
  • هویت محلی
  • فضاهای شهری و دسترسی
  • پویایی های شبکه سازی (همان منبع: 112).

2-4-7-3 نظریه کیفیت زندگی

یکی از رویکرد های جدید در زمینه اصلاح و گسترش مفهوم توسعه مطرح شدن مفهوم کیفیت زندگی و دخالت دادن شاخص های اجتماعی و کیفی در اهداف توسعه و عمران شهری و منطقه ای می باشد. به کارگیری این مفهوم در واقع کنشی می باشد علیه توسعه یک بعدی اقتصادی در سطح ملی، و توسعه صرفا” کالبدی در مقیاس شهری و تلاشی می باشد در جهت دستیابی به معیارهای جامع تر و چند بعدی در عرصه برنامه ریزی. نخستین اثر در این زمینه کتاب معروف «شاخص های اجتماعی» تالیف ریموند بائر می باشد که در سال 1966 در اروپا منتشر گردید. در سال 1973 در ایالات متحده آمریکا شاخص های اجتماعی به صورت رسمی تدوین و اعلام گردید. از آن پس با طرفداری سازمان ملل متحد، به تدریج این موضوع در سایر کشورهای جهان جای خود را کم و بیش در طریقه برنامه ریزی ملی و شهری باز کرده می باشد. مانند در سال 1975 در کنفرانس سازمان ملل متحد برای ابعاد اجتماعی مسکن، مفهوم کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی در برنامه های توسعه مسکن مورد تاکید جدی قرار گرفت. به گونه کلی در طول دو دهه اخیر، مفهوم و کاربرد شاخص های اجتماعی، به گونه روز افزونی و تعمیق و وسعت پیدا کرده و برنامه ریزان و مدیران و مانند برنامه ریزان شهری و طراحان محیط را به جست و جوی معیارها و روش های جدید برای اعتلای کیفیت زندگی سوق داده می باشد. یکی از نتایج در نظر داشتن مفهوم کیفیت زندگی در برنامه ریزی توسعه و عمران، در نظر گرفتن نتایج و آثار کیفی توسعه بر روان و حیات معنوی بشر ها می باشد، که در گذشته کمتر به آن توجه می گردید. این امر به نوبه خود مستلزم شناخت نیازهای انسانی و تنوع آنها می باشد که بسیار فراتر از نیازهای زیستی یا اقتصادی می باشد. بر اساس نظریه معروف آبراهام مازلو[1]، روانشانس بشر گرای آمریکایی، کلیه نیازهای انسانی به شش گروه اصلی تقسیم می گردد که به ترتیب از ساده به پیچیده عبارتنداز: 1- نیازهای زیستی 2- نیازهای ایمنی 3- نیازهای تعلق 4- نیازهای حرمت 5- نیازهای زیبا شناختی 6- نیازهای خودشکوفایی (مهدیزاده، 1392: 47- 46).

[1] A- Maslow

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه