تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

زمین شناسی

رسوبات آبرفتی منطقه تهران که از کوهپایه های البرز تا فرونشست جنوب تهران گسترش دارد حاصل فعالیت رودخانه های وردآورد، کن، فرحزاد، تجریش، دارآباد و سیلاب های فصلی جریان یافته از کوه های البرز می باشند. به گونه کلی رسوبات آبرفتی تهران به پنج دسته تقسیم می گردد که با در نظر داشتن سن آنها از قدیم به جدید شامل:

الف)- سازند آبرفتی هزار دره

پادگانه هزار دره از قدیمی ترین رسوب می باشد که در مناطق کن، اوین و چیتگر به شکل تپه های بلند با دره های نسبتا” زیاد (هزاره دره) گسترش دارد. این سازند از کنگلومرای همگن با قلوه سنگ، شن و ریگ تشکیل شده و فضای میان دانه ها را ماسه و سیلت پر کرده می باشد. قدیمی ترین آبرفت های تهران سازند هزار دره می باشد که به صورت تپه های بعضا” طاقدیسی با منظره کنگلومرایی برونزد دارد. این سازند در فیروز کوه و نیز در مسیر تهران به طرف گرمسار و ورامین و نیز به طرف هزار دره و شمال شرق ورامین با رسوبات کنگلومرایی فشرده و چین خورده همراه می باشد.

ب)- سازند آبرفتی ناهمگن شمال تهران و سیلت های رس کهریزک

در حاشیه جنوبی دشت تهران و در محدوده قم- ساوه به صورت پوششی آبرفتی به ضخامت 100 متر دارای پوسته های لیمونیتی و هوادیده با لایه بندی نسبتا” ضعیف به طرف آبادی کهریزک و نیز در شمال تهران در مسیر بزرگراه چمران و قسمت های جنوب عباس آباد به طرف شریعتی و ارتفاعات شمالی آن به صورت لایه های چین خورده، حاوی رس قرمز رنگ دیده می گردد. علاوه بر آن سازند کهریزک بین کرج و قزوین به طرف کردان گسترش دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج)- سازند آبرفتی جنوب غرب و جنوب تهران

این سازند در امتداد حاشیه جنوبی دشت به طرف غرب و جنوب تهران به صورت برون زدگی های خاکستری روشن متشکل از گراول های لایه دار با قطعاتی از سازند سبز کرج همراه با کوارتزیت های قرمز رنگ و آهک های قدیمی دوران اول و دوم می باشد. به طوری که رسوبات آبرفتی شرق تهران در شمال و شرق به صورت تپه های طاقدیسی به ویژه به طرف اره کوه در شمال و برجستگی های آنتی البرز، ادامه داشته و تا جنوب می توان نظاره نمود.

د)- سری های رسوب گذاری در اطراف لشگرک و هزار دره و سرخه حصار

سری های رسوب گذاری در اطراف لشکرک و هزار دره و سرخه حصار شامل خاک های خاکستری رنگ تا حدی هوموس دار و دارای ریگ و ریشه گیاهان، رس قرمز رنگ فشرده، همراه چند لایه متشکل از قلوه سنگ های گوشه دار و رس قرمز رنگ همراه با قطعات آهک فرسوده در بین، لایه های رسی و لایه های فشرده و کنگلومرا را در زیر این لایه می توان نظاره نمود. به علاوه در اطراف هزار دره می توان خاک قرمز رنگ فوقانی، پوسته های آهکی و سکانس رسوبی لایه دار با قطعات سنگ های سیمانته شده را تشخیص داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه