تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های اجتماعی محدوده مورد مطالعه

شهرداری به منزله نهاد اجتماعی با شعار از مردم، با مردم با هدف تحول و ارتقاء شهرداری و تبدیل آن از یک سازمان صرفا” خدماتی به نهاد اجتماعی می باشد. شهرداری منطقه 22 با رویکرد توسعه مشارکت مردم در اداره امور شهری و در انطباق با سیاست های کلی شهرداری تهران، موضوع مدیریت محلی را از طریق راهبری شورایاری های چهارگانه تقویت و تحکیم نموده می باشد. تنوع فرهنگی در آن به عنوان یک منطقه جدید، میزبان مردم تهران جهت بهره گیری از کاربری های فرامنطقه ای و حتی مردم ایران در آینده نزدیک به واسطه بعضی دیگر از کاربری ها نظیر هزار و یک شهر و دریاچه شهدای خلیج فارس، نیازمند ارتباط عمیق با شواریاری ها جهت نیل به اهداف اجتماعی و حفظ و نگهداری منطقه می باشد. مدیریت منطقه کوشش نموده می باشد که در دو سال اخیر بتواند این همبستگی را از طریق شورایارها به وجود آورد. حتی در برنامه راهبرد توسعه شهری (C.D.S) تبدیل منطقه به یک منطقه نمونه همگرایی اجتماعی به عنوان اولویت منطقه مورد تصویب قرار گرفته می باشد.

جدول شماره 3-9:  تعداد مصوبات شورایاری با منطقه و نواحی، 92- 1390

  

سال

تعداد کل مصوبات موضوع مصوبات
خدمات شهری فنی و عمران حمل ونقل و ترافیک شهرسازی اجتماعی
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حقوقی

مالی

سایر 1390

168

48

32

15

4

25

3

15

26 1391

208

54

49

20

سایت منبع

7

29

2

15

32 1392

105

20

30

22

4

18

0

5

6 جمع کل

481

122

111

57

15

72

5

35

64

منبع: شهرداری منطقه 22، 1394

رویکرد شهرداری منطقه 22 در رسیدگی موثر به آسیب های اجتماعی با تاکید بر تقویت برنامه های کارآفرینی همچون برنامه راهبری امور متکدیان و بی خانمان تبیین و به اجرا درآمده می باشد. در راستای توانمندسازی کودکان در معرض آسیب اجتماعی اقداماتی نظیر بر گزاری جلسات آموزشی، شناسائی کودکان بی بضاعت و کمک به آن ها با مشارکت خیرین و همچنین مشاوره اجتماعی به انجاکم رسیده که شامل 1300 خدمت در سال 1390 و شامل 1700 خدمت در سال 1391 بوده می باشد. فعالیت های اموزشی سطح منطقه در جهت ارتقای فرهنگی و توسعه اجتماعی، افزایش توانمندی شهروندان برای بهره گیری از خدمات اجتماعی، ایجاد شور و نشاط در آنان و الگوسازی شهروندی اجرا شده می باشد. در این ارتباط، اداره آموزش های شهروندی بر اساس حیطه شناختی اقشار مختلف و آشناسازی شهروندان، اقدام به برپایی ایستگاه های شهروندی در مدخل ورودی مترو، میادین و مهم ترین میادین سطح منطقه نموده و اقداماتی فرهنگی در این زمینه به انجام رسانده می باشد. به بعضی ازکارهای اجتماعی و فرهنگی در منطقه 22 می توان تصریح نمود:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه