عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

زیر ساخت های شهری منطقه 22 تهران

اکثر شهر نشینان نسبت به شبکه زیر ساخت های شهری تصوری ندارند و تنها هنگامی متوجه ضرورت آنها برای بقای شهر می شوند که عملکردشان متوقف گردد. یک آب گرفتگی فاضلاب، انباشتگی زباله، جاده در دست ساخت، قطعی برق یا خرابی خط تلفن، وابستگی ما را به زیرساخت ها یادآوری می کنند. زیر ساخت ها بخش اصلی و پایه ای تاسیسات و تجهیزات شهری هستند. تاسیسات و تجهیزات شهری، تبلور فیزیکی موسسات و نهادهای عمومی در شهرها محسوب می گردند. عمده عناصری که در قالب شبکه تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی دسته بندی می گردند به تبیین ذیل می باشد: شبکه آبرسانی، شبکه دفع فاضلاب و آب های سطحی، شبکه برق رسانی، شبکه سوخت رسانی و توزیع بعضی انرژی ها (نظیر گاز رسانی)، شبکه ارتباطات از راه دور، شبکه جمع آوری، تصفیه و دفع پسماند، شبکه توزیع و نگهداری مواد غذایی، شبکه تاسیسات، حفظ و نگهداری محیط زیست، احداث راه و باند؛ خدمات شهری و حفظ و نگهداری از شهر؛ ناوگان حمل و نقل شهری می باشد.

تامین آب شرب منطقه

زیرساخت ها، شهرهای مدرن را قابل سکونت و زیست پذیر می کنند. آبرسانی و شبکه فاضلاب به عنوان یکی از موضوعات مهم در شهر بر اساس توزیع جمعیت می باشد. در منطقه 22 موضوع  آبرسانی و تامین آب شرب برای ساکنین منطقه با توجه جمعیت روز افزون آن در سال های آتی امری مهم تلقی می گردد. چنانچه به این موضوع توجه لازم نمی گردید جمعیت ساکن و گردشگران منطقه را در سال های آینده دچار مشکل جدی می نمود. از آنجایی که تامین آب آشامیدنی در حوزه اقدام شهرداری نمی باشد اما نمی توان با این مدیریت چند بخشی عمران شهری در تهران نیز نسبت به این موضوع بی تفاوت بود. زیرا که بسیاری از پروژه های عمرانی و حتی تاکید برنامه های جامع و تفصیلی و اجرای این نوع برنامه ها در گرو تامین زیر ساخت های شهری می باشد. بدین ترتیب مدیریت منطقه با تشخیص به موقع این معضل در جهت رفع آن به مشارکت با سازمان آب و فاضلاب پرداخت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه