تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد منطقه در بخش بودجه و اعتبارات

منطقه 22 طی دو سال اخیر، موفق به پیگیری، اخذ و جذب اعتبارات جاری عمرانی قابل توجهی بوده می باشد. تاثیر آن به وضوح در اجرای پروژه های عمرانی منطقه مشخص و عیان می باشد. کل اعتبارات سال 1390 منطقه مبلغ 525، 819، 2 میلیون ریال بوده می باشد که مبلغ 265، 500، 2 میلیون ریال آن صرف اجرای پروژه های عمرانی گردیده می باشد.

در سال 1391 کل اعتبارات منطقه بالغ بر 899، 824، 3 میلیون ریال بوده و در بخش عمرانی نیز مبلغ 705، 726، 3 میلیون ریال برای پروژه های سطح منطقه اختصاص داده شده می باشد.

جدول شماره 3-3: گزارش مقایسه ای اعتبارات مصوب سالهای 92- 88 به میلیون ریال

  سال 88 سال 89 سال 90 سال 91
اعتبارات عمرانی 118، 003، 1 580، 421، 1 265، 500، 2 705، 726، 3

 

اندازه جمعیت فعال در منطقه 22 تهران در سال 1390 برابر می باشد با 44001 نفر که از این اندازه 35912 نفر مرد و 8809 نفر زن می باشند  که از این اندازه 37834 نفر شاغل و 6167 نفر بیکار بودند. اما اندازه جمعیت غیر فعال 67459 نفر بوده می باشد که از این میزان23386 نفر محصل، 30428 نفر خانه دار و 8614 نفر دارای درآمد بدون کار می باشند.

در بین جمعیت شاغل در بخش خصوصی و عمومی 37834 نفر را تشکیل داده می باشد که 31218 نفر را با 51/ 82 درصد را شاغلان مرد به خود اختصاص داده می باشد و 6616 نفر را با 49/17 درصد را زن در بخش های مختلف به خود اختصاص داده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه