عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های  آموزشی منطقه 22

منطقه 22 تهران با دارا بودن مراکز علمی و پژوهشی به عنوان قطب علمی تحقیقاتی غرب تهران مطرح می باشد. مجموعه دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه 22 مشتمل بر نمایندگی مراکز مختلف اجرایی و علمی دولتی می باشد که دانشگاه علامه طباطبایی، پیام نور و علوم انتظامی، پژوهشگاه فنی مهندسی زیست فناوری، پژوهشگاه پلیمر، دانشکده ژنتیک، داروسازی آترا، پژوهشگاه صنعت نفت دانشگاه شریف شامل ده ها دانشکده مانند دانشکده های گاز، نفت و پتروشیمی، باغ ملی گیاه شناسی و اداره آب و فاضلاب منطقه از آن جمله هستند.

شاخص سواد نماینگر تفاوت های فرهنگی و اقتصادی گروه های اجتماعی و سطح عرضه خدمات وابسته به خود در عرصه مجتمع های زیستی می باشد، از تعداد 113742 نفر جمعیت باسواد، 58277 مرد که 23/ 51 درصد جمعیت باسواد را تشکیل می دهند و 55465 نفر زن که 77/ 48 درصد باسواد را در این منطقه تشکیل می دهد. اما در آمار بی سوادی از کل جمعیت 4797 نفر بی سواد 1884 نفر مرد که 27/ 39 درصد را شامل می شوند و 2913 نفر زن که 73/ 60 درصد جمعیت بی سواد را به خود اختصاص داده اند.

ویژگی های کالبدی در منطقه 22 تهران

زمینهای منطقه را میتوان کلا به سه بخش متمایز تفکیک نمود:

  1. بافت سامان یافته که شامل: شهرکها، بافت مسکونی، و عناصر اصلی دارای کاربری های شهری، فراشهری و فراملی
  2. شبکه های ارتباطی
  3. زمینهای زراعی، سبز و بایر (تحت تملک نهادها و ارگانهای مختلف)
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاخص ترین عناصر کالبدی (دارای کاربری شهری، فراشهری و فراملی)، استادیوم ورزشی آزادی، پارک جنگلی چیتگر و گود دریاچه، مسیلها، متصرفات نظامی و مراکز پژوهشی و آموزش عالی هستند که به ترتیب حدود 338، 869، 400، 103، 1060، 300 هکتار از اراضی (در مجموع حدود نیمی از مساحت کل منطقه) را تشکیل می دهند. بخش های مسکونی متشکل از شهرکهای کوچک و بزرگ و محلات غالبا” ناپیوسته و منفصلی هستند که هر یک بنا به علل و عوامل نسبتا” متفاوتی به وجودآمده و در بعضی موارد در گسترش خود منجر به ایجاد بافت متراکمی در بعضی نواحی منطقه شده اند. این شهرکها تا قبل از تصویب طرح جامع دوم تهران و ایجاد مناطق 21 و 22، تحت اداره منطقه 22 قرار گرفتند. دهکده المپیک، شهرکهای راه آهن و چشمه (در اوایل دهه 50) و سایر شهرکهایی که متعاقبا” و با فواصل نسبتا” زیاد مکانی نسبت به هم در سطح منطقه 22 احداث شده اند، اکثرا” به مقصود تامین مسکن اقشار میانی یا میانه پائین و مزد و حقوق بگیران شهری برنامه ریزی شده اند اما در مواردی که حتی برنامه تهیه و تصویب شده برای ایجاد مجموعه مسکونی نیز عاری از هرگونه مشکل و مسئله اساسی بوده، معهذا در اقدام و اجراء یا کلا” برنامه از پیش تهیه شده نادیده گرفته شده و یا در اکثر موارد اراضی تعیین شده جهت کاربری های رفاهی، خدماتی، فرهنگی – مذهبی و ورزشی و حتی فضاهای سبز بصورت بایر رها شده و بدین ترتیب پیامدهای ناگواری برای کل منطقه داشته می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه