تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در کنار ساخت این شهرکها، مجوز های مستقلی هم برای ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر، داده گردید بطوریکه امروزه از میان شهرکها، 14 شهرک با مجوز رسمی و یک شهرک (آزاد شهر) بدون مجوز رسمی و سایرین در مرحله احداث، اجرا یا تکمیل هستند و یا هنوز زمینهایشان به زیر ساخت و سایرین در مرحله احداث، اجرا یا تکمیل هستند و یا هنوز زمینهایشان به زیر ساخت و ساز نرفته می باشد. این طریقه ساخت و ساز، در ظاهر برای تحقق هدف انبوه سازی پیشنهادی در طرح تفضیلی اخیر منطقه (مصوب سال 1372)، انجام گرفته می باشد، اما در اقدام مغایر با آن بوده زیرا که تعاونی ها به مثابه مشتریان مجزا و مستقلی هستند که به جای یک واحد، صد واحد می سازند. قوی ترین موج ساخت و ساز در سالهای اخیر مربوط به احداث ساختمانهای پرسنل نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و… هر کدام با تعداد 700 تا 1000 واحد، به صورت گروههای کوچک انتفاعی بوده می باشد. نکته قابل ملاحظه، نحوه تکوین و رشد فیزیکی این بافت مسکونی جدید در امتداد معابر اصلی و مهم خصوصا” بزرگراههای همت و رسالت می باشد. حتی سازمانهایی که از قبل در منطقه به فعالیت اختصاصی خود مشغول بوده اند، اخیرا” به ساخت و سازهای غیر مجاز در داخل پادگانهای خود پرداخته اند که بسیاری از آنها مسکونی می باشد. ممنوعیت ورود به پادگانها و غیر قابل دید بودن محوطه آنها، امکان هر گونه پیشگیری از تخلفات و طرح شکایات را با ایشان از شهرداری منطقه گرفته می باشد. اما پیگیری این مشکل اخیرا” منجر به آن شده که این ارگانهای نظامی با هدف رفع این تخلفات دست به توافق هایی با شهردای به مقصود ” ساخت و ساز بر مبنای طرح تفصیلی” در عین حفظ منافع نیروهای مسلح در امر ساختمان سازی بزنند. از اثرات این توافق، تصمیمات مقدماتی برای آماده سازی 700 هکتار از زمینهای “میدان تیر چیتگر ” جهت مجتمع مسکونی پرسنل نیروی زمینی ارتش می باشد، که به دنبال توافق با شهرداری پیش بینی شده می باشد.

3-6-4-1 وضعیت مسکن منطقه: در بخش مسکن، منطقه 22  از مجموع 37681 واحد مسکونی،  91/ 89 درصد یعنی33880   واحد مسکونی آپارتمانی می باشد و فقط 9/ 10 درصد یعنی 3801 واحد مسکونی غیر آپارتمانی را در این منطقه به خود اختصاص داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه