تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاونی های مسکونی

دولت در ایران با در نظر داشتن اصل44 قانون اساسی از تعاونی های مسکن طرفداری و یا سرمایه گذاری مستقیم کرده می باشد .تعاونی های مسکن مهر با حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده در ارائه ی واحدهای ساختمانی برای افراد کم درآمد اقدام نموده اند. اساس تعاون بر مشارکت می باشد، پس، عدم مشارکت اقتصادی و یا محدود در طریقه تأمین مسکن تأثیر گذاشته، و باعث رکود کار و کاهش همبستگی در بین اعضا می گردد. علاوه بر آن، بی اعتمادی، بی تفاوتی، تک روی و بی تحرکی را افزایش داده، و پیش روی سبب افزایش منافع شخص، دوگانگی و نابرابری را شده، به پیکره ی تعاونی صدمه وارد می سازد.

در منطقه 22 تهران تعاونی های مسکن تأثیر عمده و مهمی در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی دارند و سالیانه هزاران واحد را ساخت و ساز و مورد بهره برداری قرار می دهند طبق آماری که از شهرداری منطقه 22 گرفته شده به مطالعه نوع تعاونی و تعداد واگذاری واحدهای مسکونی به وسیله تعاونی مختلف خواهیم پرداخت، این آمار به دلیل کمبود اطلاعت کامل نیست اما راهنمای خوبی برای پی بردن به تأثیر این تعاونی ها در گسترش ساخت و ساز در این منطقه می باشد. در این آمار تعاونی های مسکن از سال 1378تا 1391 ، 23147 واحد مسکونی را به مردم واگذار کرده اند.که با در نظر داشتن آمار نشان می دهد که بخش نظامی بیشترین سهم را در واگذاری واحدهای مسکونی داشته می باشد.

ویژگی های تفریحی- گردشگری منطقه 22

منطقه 22 دارای ویژگی هایی می باشد که از بسیاری دیدگاه ها آن را کاملا” متمایز می سازد. این موضوعات علی الخصوص در چند سال اخیر هنگام برنامه ریزی، طراحی، مطالعه یا اجرای طرح ها همواره مدنظر مدیریت شهری قرار داشته می باشد. مسائل منطقه 22 در چارچوب متعارف مناطق تهران نمی تواند مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا که طبعا” نتیجه معکوس می دهد. برای مثال مدیریت جمعیت ساکن و شناور منطقه در سال های آتی، حریم منطقه از شمال و غرب، حوزه های پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی و ناحیه ویژه گردشگری که شامل پارک چیتگر و دریاچه به عنوان قلب آبی منطقه موضوعاتی مهم تلقی می گردند. طبق مطالعه های مشاور معمار و شهرساز منطقه 22 در افق 1400 جمعیت ساکن منطقه 000, 500 نفر پیش بینی شده می باشد و جمعیت شناور منطقه در روزهای تعطیل 000, 450 نفر پیش بینی شده می باشد. برنامه ریزی و مدیریت برای خدمات رسانی و پاسخگویی به این جمعیت در سال های آتی در دستور کار مدیریت شهری از سال 1390 قرار گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه