عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

11  آیا تمایل به ترک از این مجتمع را دارید؟           

توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای این سؤال در جدول شماره (4-11 ) آمده می باشد. همانطور که نظاره می­گردد 7/51 درصد نمونه آماری ساکنین مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران تمایل به ترک از این مجتمع ندارند و 3/48 درصد تمایل به ترک از این مجتمع دارند.

1 ارتباط اجتماعی شما با همسایگان در چه حد می باشد؟

توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای سؤال در جدول شماره (4-12) آمده می باشد. همان­گونه که نظاره می­گردد ارتباط اجتماعی 3/8 درصد نمونه آماری از ساکنین مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران در حد رفت و آمد خانوادگی ، 7/31 درصد در حد ارتباط در فضای خارج از منزل و 60 درصد در حد حل مسائل مجتمع می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه