عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مسئله تراکم بسیار زیاد و خارج از حد جمعیت شهرهای بزرگ همواره ذهن اندیشمندان، معماران و شهرسازان را به خود مشغول نموده و از طرفی نیز با در نظر داشتن اختراعات ایجاد شده مانند وسایل حمل و نقل جدید، فکر گسترش و توسعه افقی شهرها به عنوان یکی از راه های رشد مطرح می باشد؛ به این شکل که شهر را با بهره گیری از تراکم کم به صورت گسترده توسعه دهیم. هر چند فرم گسترش افقی شهرها مشکلاتی از قبیل ایجاد محلات یکنواخت و بی روح، تضعیف کننده ی روابط اجتماعی بین ساکنان و غیره… را به همراه دارند، اما برای شهرهای پر جمعیت مانند شهرهای بزرگ کشور ایران که از طرفی نیز با مشکل کمبود زمین مواجهند و نیاز شدید به مسکن بر اثر ازدیاد روز افزون جمعیت هر روز بیشتر نمود پیدا می کند و در صورت بهره گیری از فرم گسترش افقی لازم می باشد وسعتی برای شهرهای بزرگ حداقل به مقدار سه تا ده برابر وسعت موجود در نظر گرفته گردد؛ عملا” بهره گیری از این ایده به گونه کامل برای شهرهای بزرگ ایران محقق نیست (بمانیان، 1390: 95-93). بور جس[1](1998) پراکنش افقی را گسترش فیزیکی در تراکم های پایین در مکانی که رشد فضایی از رشد جمعیت پیشی می گیرد.  دون[2] (1999) تعریف بسیار جامعی از پراکنش افقی ارائه می دهد که عبارت می باشد از:

  • گسترش نامحدود به سمت بیرون
  • سکونتگاه مسکونی و تجاری کم تراکم
  • توسعه جسته و گریخته
  • تجزیه قدرت کاربری زمین در مکانهای مختلف
  • غلبه حمل ونقل بوسیله اتومبیل شخصی
  • فقدان برنامه ریزی و کنترل متمرکز
  • توسعه نواری تجاری پراکنده
  • نابرابریهای مالیاتی زیاد در بین مکانها
  • تفکیک انواع کاربری زمین در نواحی گوناگون

[1] Burgess

[2] Downs

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد