عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه و شناخت شمای کلی  منطقه مورد مطالعه از مهمترین بخش هر پژوهش علمی می باشد. در فصل حاضرابتدا به شناخت طبیعی و جغرافیایی شهر ساری پرداخته ودر بخش دوم به ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی آن می پردازیم ،سپس در بخش سوم مسائل وخصوصیات اقتصادی شهر را نمایان ساخته و در بخش چهارم به نحوه توسعه شهر در ادوار مختلف پرداخته  ودر نهایت تأثیر حمل و نقل و شبکه های ارتباطی موجود در شهر را واکاوی می نماییم .

3-1- جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندران

در سلسله مراتب شهری استان مازندران، شهر ساری به عنوان مرکز استان بالاترین رتبه را نسبت به دیگر شهرهای مازندران دارد. در برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی استان ،شهر ساری به عنوان شهر نخست در نظام شهری و خدماتی یاد شده می باشد. محور اقتصادی شهر، خدماتی – صنعتی می باشد و سطح خدماتی آن ملی و عملکرد استانی دارد. جایگاه شهر ساری به عنوان مرکزیت سیاسی – اداری استان مازندران، آن را به یک مرکز بزرگ اداری و خدماتی در سطح وسیع بدل کرده می باشد. این عملکرددرتمام زمینه های آموزشی، اداری، فرهنگی و… دیده می گردد. ارائه خدمات برتر در این شهر موجب رشدمهاجرت ودرنتیجه گسترش فیزیکی شهر شده می باشد.

 

 

 

جایگاه سیاسی ،جغرافیایی وریاضی شهر ساری

شهر ساری مرکز استان مازندران وازموقعیت سیاسی – اداری ویژه­ای برخوردار می باشد. از لحاظ جایگاه جغرافیایی در طول شرقی 53 درجه و 37 دقیقه و عرض شمالی 34 درجه و 36 دقیقه واقع شده می باشد. این شهر از شمال به دریای خزر، از شرق به شهرستان نکا، از غرب به شهرستان‌های جویبار، قائم‌شهر و از جنوب شرقی به رشته کوه‌های البرز و استان سمنان محدود گردیده می باشد. همچنین بر سر راه ارتباطی، تجاری، گردشگری و زیارتی نواحی داخلی وجنوبی کشور باشهرهای استان های شمال شرقی (به ویژه شهر مشهد) و شمال غربی کشورقرار داردکه از طریق راه­آهن سراسری و راه آسفالته با مرکز و سایر استانها ارتباط می­یابد.راه آهن سراسری نیز از جنوب شهر ساری و ازمیان بافت مسکونی محله ی سروینه باغ ،مجموعه ی پادگان نظامی ، بیمارستان ارتش و راه آهن می گذرد و در فاصله 5/1 کیلومتری شرق رودخانه تجن، مسیر جاده ساری-گرگان را قطع کرده به شمال آن می رود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه