تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تشکیل ماتریس بهبود یافته SWOT (ترکیبی):

.پس ازتشکیل ماتریس SWOT، از آنجا که به جهت تلاقی عوامل داخلی و خارجی صرفا 4 نوع استراتژی SO، ST، WO، WT به دست آمد، در حالی که ممکن می باشد از تلاقی هر 4 استراتژی به دست آمده نیز استراتژی دیگری به دست آید. لذا مجددا کلیه استراتژی های 4 گانه و ارتباط آن ها با همدیگر مورد مطالعه و دقت نظر قرار می گیرد تا از دل آن ها در نهایت استراتژی های ترکیبی حاصل شده و ماتریس بهبود یافته SWOT به دست آید. این موضوع در جدول زیر ترسیم شده می باشد:

اهداف

(Objectives)

 

نقاط قوت (S)

(Strenghts)

استراتژی های ترکیبی

نقاط ضعف (W)

(Weakness)

فرصت ها (O)

(Opportunities)

 

استراتژی های SO             استراتژی های  WO
تهدیدات (T)

(Threats)

استراتژی های ST              استراتژی های WT

 

نکته قابل ذکر در این زمینه آن می باشد که جهت دستیابی به استراتژی های ترکیبی می توان همانند کاری که در تشکیل ماتریس SWOT و دستیابی به هر کدام از ماتریسی های (SO، ST،  WOو (WT صورت گرفت، انجام داد و طی مقایسات زوجی و ترکیبی متعدد به استراتژی های ترکیبی دست پیدا نمود (www.geographybank.blogfa.com).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه