عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • در نظر داشتن سرانه ها و خدمات منطقه 22

منطقه 22 شهرداری تهران با در نظر داشتن اهداف و اولویت های طرح تفصیلی به مقصود ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات به شهروندان اقدام به مطالعه و مطالعه در خصوص سرانه های خدماتی نموده و با بهره گیری از توان CDS و بهره گیری از خدمات مشاورین مجرب جداول مربوط  به سرانه های موجود و سرانه های خدماتی مطلوب بر اساس استانداردهای شورای عالی معماری و شهرسازی را تهیه نموده می باشد؛ تا اولویت های مربوط به نیاز محلات در خصوص سرانه های خدماتی مانند سرانه های فرهنگی، مذهبی، فضای سبز، ورزشی و آموزشی درمانی و غیره… تعیین گردد. در این راستا بخشی از سرانه های مورد نیاز با هدفمند کردن بودجه عمرانی ایجاد بخشی دیگر در قالب پروژه های مشارکتی مورد اجرا و تحقق قرار خواهد گرفت و نیز بخشی از سرانه های مورد نیاز مانند سرانه های آموزشی و درمانی در قالب تعامل با سازمان های مرتبط و ایجاد تسهیلات در این خصوص تامین می شوند.

  • تحقق پذیری طرح تفصیلی از طریق D.S

با در نظر داشتن تصویب طرح تفصیلی منطقه 22 و لزوم تامین سرانه های خدماتی، مدیریت منطقه تصمیم به اجرایی کردن طرح تفصیلی توسط برنامه CDS نمودند. در طرح CDS آغاز چشم اندازهای منطقه تعیین و سپس به روش استراتژیک، راهبردها مشخص شده اند. مرحله بعدی این طرح، ارائه برنامه های اقدام می باشد. یکی از برنامه های اقدام CDS، تدفیق طرح تفصیلی منطقه با در نظر داشتن کمبود خدمات و خطوط جدید مرزبندی نواحی و محلات و تشکیل یک دفتر فنی و کمیته پیگیری برای مانیتورینگ و اجرای طرح تفصیلی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه