تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته و نوآوری در طراحی مجتمع های مسکونی با سطح خاصی از هنر که با دیگر نیازهای بشر مانند زندگی در محیط مجتمع و تماشای مناظر دور و عکس پشت از پنچره ها می تواند جالب توجه یاشد اما دور شدن از عناصر متحرک و غیر از طبیعت، دیدن بدون تصویر نزدیک از موجودات باعث کاهش شور و شوق از محیط زندگی می گردد (Ansari & etal, 2014: 74). مجتمع مسکونی میان فضای بیرونی و فضای درونی یک فضای میانی هست، مبهم و نگران کننده: فضاهای مشاع (هال، ورودی، راه پله، حیاط) که نه جزو ((بیرون)) می باشد و نه جزو ((درون)). فضای مسکونی که با نشانه هایی زیرا فضای تمیز و کثیف توصیف شده با عطف به میهمان که اجازه ورود به آن جا را دارد سازمان دهی شده می باشد. به عنوان مثال، اعضای خانواده می توانند به آشپزخانه داخل شوند، دوستان می توانند به سالن غذا خوری داخل شوند، بیگانه می تواند فقط تا ورودی ساختمان رخنه کند. فضا بر حسب بهره گیری خصوصی، عمومی یا نیمه عمومی که قرار می باشد از آن به اقدام آید تقسیم بندی شده می باشد (هومون، 1968: 182). برخلاف متعارف توجه درمورد مجتمع های مسکونی بزرگ تابعی از فرصت هایی می باشد که برای ترک آن هست؛ یعنی درجه آزادی در قبال تنگناهایی که بر دستیابی به مسکن، تحمیل می کند. بدون به حساب آوردن مجموعه تنگناهایی که بر دستیابی به مسکن، به ویژه در طبقات پایین جامعه حاکم می باشد، تفسیر پاسخ هایی که به پرسش های کلی درمورد مجتمع های مسکونی بزرگ داده می گردد، خیلی ساده انگارانه خواهد بود. آن جا که جامعه شناس پرسشی درمورد سلیقه مطرح می کند و از گذر آن فکر می کند، اسرار معاشرت را کشف می کند، فضیلتی نه خواب آور بلکه مشارکت جو، پاسخگویان طبقات بی بضاعت پاسخی از سر ناچاری می دهند: «آن چه مهم می باشد، داشتن مسکن می باشد» ( پاسخ یک صیقل کار)؛ «آن قدر افراد نیازمند به مسکن هست» (زن کارگر آبکاری)؛ «من با مجتمع مسکونی بزرگ از لحاظ تامین مسکن افراد نیازمند موافقم» ( یک کارمند). آنان مجتمع مسکونی بزرگ را به عنوان راه حلی برای برون رفت از بحران مسکن، که مشخصا” تبعات سخت آن را تجربه کرده اند، تایید می کنند: «شگفت زده، نمی توانم باور کنم، پس از سال ها سکونت در یک آلونک، این جا معرکه می باشد» (زن یک شاگرد بنا). «برای من مجتمع مسکونی بزرگ مثل یک سربازخانه، یک مصیبت کده، یک خوابگاه می باشد» ( کارگر متوسط، مالک)؛ (فیالکوف، 1383: 51).

2-3-22-1 فضاهای باز در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه

فضاهای خارجی در کنار ساختمان های چندین طبقه، در بیشتر موارد هویت نا مشخص دارند، مگر اینکه کاربری ویژه ای را به واسطه افراد ساکن ساختمان کنارش پیدا کنید، به این ترتیب فضا یک هویت عمومی پیدا می کند. تاکید بر اهمیت این موضوع که در فضاهای عمومی مناطق مسکونی تنها فرصت هایی برای راه رفتن یا نشستن کافی نیست، بلکه فرصت برای فعالیت، انجام کاری و غیره … برای حضور بیشتر افراد و در نتیجه زنده شدن فضای عمومی می گردد. ویژگیهای هندسی ساخت و سازهای مسکونی، به گونه مستقیم بر شخصیت، خواص و کیفیت فضاهای بازی که توسط این شکلها به وجود می آیند، تاثیر می گذارد. موضوع افزایش شدید نیاز به تأمین مسکن بعد از جنگ جهانی و تاثیر آن بر غفلت معماران از فضای باز، امروزه موضوعی می باشد که مورد قبول همگان می باشد. به همین دلیل، موضوع فضای باز در مورد ساخت و سازهای بلند مرتبه و پرتراکم، اغلب یکی از مهمترین مسائل مطروحه در این زمینه می باشد (ماهوتی، 1390: 56). فضای باز مسکونی امتدادی از فضای زندگی داخل خانه و جزئی از زندگی ساکنان می باشد. فضای باز مسکونی به عنوان مکانی ضروری برای برقراری ارتباطات متقابل و شناخت اجتماعی می باشد. از این رو فضایی مملو از ارتباطات می باشد. این فضا هر چند امروزه ممکن می باشد جلوه ای شهری داشته باشد، اما تمایزات بسیاری چه از لحاظ ماهیت ( مانند حیاط وابسته و متصل به خانه) و چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ فعالیت هایی که انتظار می رود در آن صورت گیرد، با تمام فضاهای باز شهری دارد. این فضا به عنوان یک میانجی و حوزه دافع پیش روی جهان خارج از خانه اقدام می کند. فضای باز مسکونی، محیط پیرامونی حوزه یک همسایگی می باشد که به گونه عینی ادراکی را بر بهره گیری کننده گانش می نمایاند؛ که سبب ارتقای کیفیت محیط مسکونی و اندازه رضایت ساکنان از زندگی می گردد. منظر مسکونی تنها محیطی کالبدی و بصری نیست، بلکه ادراکی می باشد که از دریافت کلیه حواس فهم می گردد. منظر مسکونی به علاوه محیطی می باشد که در آن به وسیله پتانسیل های ذاتی فضا در حوزه مسکونی که فزآینده اندازه کاربری کاربران از فضاست، به بروز کشش جمعی در فرد منجر می گردد تا روابط حسی خود را گسترش دهد و به روابط اجتماعی روی آورد. آن چیز که کاربر از فضای باز دریافت می کند، اطلاعاتی می باشد که محوطه به کاربر می دهد و قابلیت هایی می باشد که برای او ایجاد می کند تا در محیط به ارتباط با محیط یا افراد دیگر بپردازد. اطلاعات درون محیطی شامل فرم، عملکرد، معنا و غیره می گردد و اطلاعات برون محیطی مواردی مانند عدم احساس خلوت در یک فضای باز  و در دید بودن، احساسی از اندازه تملک بر فضا و مشارکت داشتن در آن و اطلاعاتی همانند این می باشد که از کالبد فراتر می رود و به تمامی در دایره محوطه بر فرد وارد می گردد و بر ادراک او اثر می گذارد. در طراحی، برنامه ریزی و مدیریت محوطه بایستی مولفه های موثر را شناخت، پیش بینی و دسته بندی و اعمال نمود. از آنجا که درک محیط مسکونی متاثر از نحوه ادراک فرد می باشد، از این رو طراحی، منبعث از شیوه ادراک منظر مسکونی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه