تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول رشد هوشمند

 • کاربری اراضی ترکیبی
 • سود بردن از طراحی ساختمانهای فشرده
 • ایجاد طیفی از فرصتها و گزینه های مسکن
 • ایجاد جوامع قابل پیاده روی
 • پرورش (توسعه) جوامع منحصر به فرد و جذاب با یک حس قوی مکان
 • حفاظت از فضای باز، زمینهای کشاورزی، زیبایی طبیعی و مناطق زیست محیطی حساس
 • تقویت و هدایت توسعه به سمت جوامع موجود
 • فراهم کردن تنوعی از گزینه های حمل ونقل
 • تصمیم سازی توسعه قابل پیش بینی، و مقرون به صرفه اقتصادی
 • تشویق جامعه و تشریک مساعی (همکاری) در تصمیمات توسعه (برغمدی، 1392: 36).

2-4-5-2 مزایای رشد هوشمند

 • کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
 • کاهش هزینه های انرژی
 • جذب سرمایه گذاری های از طریق مثال ها یا برهان تجربی
 • ارتقای سلامت عمومی
 • افزایش گزینه های اجتماعی
 • ارتقای کیفیت زندگی
 • حفظ فضاهای باز
 • اثرات بر مصرف کننده و اقتصاد؛ (صرافی و همکاران، 1393: 166-164).

 

2-4-5-3 استراتژی های رشد هوشمندی شهر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت هوشمندانه شهر شامل استراتژی های اجرایی متنوعی می باشد که هر کدام از آنها برای کاربردهای مختلف مناسب هستند و بستگی به شرایط و اهداف دارد. زیرا اثرات آنها از نوع اثرات انباشتی (در اثرات انباشتی، اثرات کلی بیش از مجموع اثرات هر کدام از آنها می گردد) می باشد. برای مثال، افزایش تراکم، بهبود قابلیت پیاده روی یا افزایش خدمات حمل ونقل، به صورت جداگانه نمی توانند در دست یابی به اهداف رشد هوشمندانه چندان موثر واقع شوند، اما یکپارچه کردن همه آنها در قالب یک بسته سیاستی یا برنامه رشد هوشمندانه ممکن می باشد همه این موارد با هم را به اضافه دیگر استراتژی های حمایتی شامل گردد. مانند مهمترین، استراتژی ها در جهت دست یابی به اهداف رشد هوشمندانه شامل موارد زیر می باشد:

 • «برنامه ریزی استراتژیک»، شکل گیری یک دید جامع از اجتماع محلی می باشد که راهنمای تصمیمات در کاربری زمین و حمل ونقل قرار می گیرد.
 • «ایجاد اجتماعات با خود اتکایی بیشتر». کاهش متوسط فاصله سفرها و تشویق سفر از طریق پیاده روی، مثال، توسعه مدارس، مغازه ها و خدمات فراغت در نواحی مسکونی یا مجاور آنها
 • «حداکثر سازی دسترسی و گزینه های حمل و نقل». قرار دادن کاربری های زمین به صورت پیوسته و در نزدیک به هم (از قبیل مکان یابی مدارس و مشاغل خرده فروشی روزانه درون یا مجاور محله های مسکونی) و طرفداری از تنوع حمل و نقل، شامل پیاده روی، دوچرخه سواری، خودرو عمومی، حمل و نقل عمومی، خدمات تحویل و دورکاری.
 • «ایجاد محله های با قابلیت پیاده روی». قابلیت پیاده روی برای اجرای رشد هوشمندانه مهم می باشد، زیرا قابلیت زندگی اجتماع و گزینه های سفر را افزایش می دهد (اکثر سفرهای حمل و نقل شامل ارتباط هایی با پیاده روی هستند).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه