عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

اختلاط کاربری

               کاربری مسکونی

= شاخص اختلاط کاربری ها

کاربری غیر مسکونی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت منبع

در هر محله وجود کاربریهای گوناگون نشان دهنده ی استقلال محله و رفع نیازمندیهای اولیه ی افراد و جلوگیری از سفر های متعدد خارج از محله می گردد که در این صورت ساکنین از خدمات بیشتری برخوردار خواهند بود .

 

درصورتیکه شاخص به دست آمده از یک کوچکتر باشد؛ نشان دهنده ی اختلاط کاربری بیشتر می باشد ،لذا اندازه کاربری مسکونی در محاسبات بیشتراز یک بالا می باشد.درپژوهش حاضر محله ی 3-2-3 صاحب زمان واقع درراهبند سنگتراشان باشاخص اختلاط کاربری 3.314بیشترین کاربری مسکونی  ومحله ی 4-5 قلیچ بااختلاط کاربری0.423 کمترین کاربری مسکونی وبیشترین اختلاط کاربری را دارد.

4-1-5- تعداد خانوار

مطابق بر آوردطرح جامع 1389تعداد خانوار در شهر ساری 80332 خانوار می باشد . در پژوهش حاضر محله ی

میرزا زمانی با1424 بیشترین خانوار و کوی برق ، 492 خانوار کمترین خانوار را دارد .در این ارتباط محله ی میرزا زمانی به سبب آپارتمان های چند طبقه و محله ی کوی برق به دلیل خانه های ویلایی با وسعت 450 متراز مهمترین علت های افزایش یاکاهش تعداد خانوار می باشد .

 

4-1-6- بعد خانوار

براساس برآوردطرح جامع (1389) ،متوسط بعد خانواردر شهر ساری 3.65 نفراست . به ترتیب بیشترین و کمترین بعدخانوار به محله های کوی برق با4 نفرو محله ی قلیچ با 3.47 نفر تعلق دارد . براساس پژوهش میدانی محله ی قلیچ خانواده های کم جمعیت و مسن بیشتری را در خود اسکان داده می باشد .

تحلیل وشناسایی مشخصات فردی نمونه آماری

در این قسمت به مطالعه ویژگی‌های فردی نمونه مثل (جنسیت، سن،تعداد افراد خانوار،اندازه تحصیلات، سابقه سکونت، ، شغل سرپرست ، عمر منزل مسکونی، نوع منزل ومحل سکونت) وازنظرکیفیت اقتصادی(اندازه درآمد، تعداد اتومبیل، وسعت واحد مسکونی و نوع تصرف ملک)کیفیت اجتماعی به لحاظ اندازه برخورداری محله از امنیت لازم و کیفیت حمل و نقل نیز بانمونه های (سرویس مدرسه، دلیل بهره گیری از ماشین، علت های رفتن به مرکز شهر، وسیله رفتن به مرکز شهر، بیشترین زمان بهره گیری از ماشین)و توجه افراد نسبت به انتخاب محل سکونت با سوالات (عوامل موثر در انتخاب منزل ومحل سکونت، درخواست ساکنین محله ومیزان تمایل به سکونت در مرکز شهر وآپارتمان نشینی) طرح و پرداخته می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه