تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقالات داخلی

جهانگیری، لهسازی زاده و منصوریان (1385) تحقیقی را با عنوان (مطالعه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آپارتمان نشینی در استان فارس: نمونه موردی شهر شیراز) انجام داده اند. در این پژوهش، از نظریات گیدنز، ورث و رویکرد فرهنگ گرایی به عنوان چهارچوب نظری بهره گیری شده می باشد. متغییرهای مستقل این مطالعه عبارت بودند از: تحصیلات، درآمد خانوار، بعد خانوار، محل تولد، مساحت واحد آپارتمانی، تعداد طبقات، تعداد واحدها، تعداد اتاق ها، قومیت، سابقه آپارتمان نشینی، داشتن یا نداشتن مدیر در مجتمع یا نوع مدیریت. متغیرهای وابسته نیز عبارت بوده اند از رضایت مندی ساکنان و احساس امنیت. این پژوهش نشان داد که سطح زیر بنا، تعداد طبقات مجتمع مسکونی، داشتن یا نداشتن مدیر و نوع مدیریت مجموعه آپارتمانی، ارتباط مثبتی با رضایتمندی ساکنان از آپارتمان نشینی دارد.

ابراهیم زاده و سرگزی (1389) تحقیقی با عنوان آپارتمان نشینی در شهرهای اسلامی و معضلات ناشی از آن: مطالعه موردی شهر زاهدان، او در پژوهش خود بر اساس اطلاعات این طرح، جایگاه ویژه شهر زاهدان در سطح ملی و منطقه باعث شده می باشد که دولت توجه خاص نسبت به توسعه آن داشته باشد و با در نظر داشتن این که شهر زاهدان سابقه طولانی در زمینه اسکان جمعیت نداشته می باشد، نیروی فعال مورد نیاز بخش دولتی و سایر بخش ها از سایر نواحی جذب و در شهر ساکن شده اند، که به مرور زمان جمعیت شهر به حدود 567450 نفر در سال 1385 افزایش یافته می باشد. با افزایش جمعیت تقاضای مسکن نیز افزایش پیدا نمود و باعث بالا رفتن قیمت مسکن گردید. گرانی زمین و مسکن و معضلات خدمات رسانی ناشی از گسترش شهر در سطح، سبب گرایش به سمت انبوه سازی شده می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن می باشد که بسیاری از آپارتمان نشینان، با شرایط سکونت در آپارتمان سازگاری لازم را نیافته اند و اجبار در پذیریش این نوع سکونت، مغایر با فرهنگ و توجه سنتی آنها بوده و نا آشنایی با قوانین و فرهنگ آپارتمان نشینی، محیط های آپارتمانی را به فضای تنش زا بدل کرده می باشد. محققان این مطالعه عقیده دارند، رشد سریع جمعیت شهری و کمبود زمین مسکونی، چاره ای جزء توسعه عمودی شهرها در قالب مجتمع های مسکونی نمی گذارد؛ پس آن چیز که نیاز  به توجه جدی دارد آموزش چگونگی برقراری تعامل متوازن میان فرهنگ بومی و فرهنگ آپارتمان نشینی، به موازات توسعه فنی در این گونه سازهاست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه