عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در فصل چهارم (آمار توصیفی) متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، مدت اقامت مجتمع، سن و وضعیت اشتغال و غیره… آورده می گردد و سؤالات توصیفی با بهره گیری از جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی و نمودارهای میله­ای توصیف می­شوند.

4-2 تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پرسشنامه­های توزیع شده در بین ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران

4-2-1 یافته­های توصیفی نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران

4-2-1-1-جنسیت

توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران بر حسب جنسیت آنان در جدول شماره(4-1) آمده می باشد. همان­گونه که نظاره می گردد 55 درصد نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران را مردان و 45 درصد را زنان تشکیل  داده­اند.

جدول شماره(4-1): توزیع فراوانی و درصد فراوانی برای جنسیت نمونه آماری ساکنین مجتمع­های مسکونی منطقه 22 تهران

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
زن 27 45
مرد 33 55
مجموع 60 100

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه