تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

گروه سنی

گروه سنی شاخص دیگری می باشد که با اتکا به به آن می‌توانیم جوانی یا پیری جمعیت هر مکان را بسنجیم و از این طریق پتانسیل‌های بالفعل وبالقوه جمعیتی در هر کانون را یافته و براین اساس برنامه‌ریزی نماییم.

در سال 1375 از جمعیت 195882 نفر شهر ساری 70419 نفر در سن 14-0 سال و 119360 نفر در سن 64-15 سال و 6103 نفر در سن 65 سال و بالا بوده‌اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نسبت هر یک از آنها به کل جمعیت به ترتیب در سن 14-0 سال 36% و در سن 64-15 سالگی معادل 61 درصد و 65 سال و بالاتر معادل 1/3 درصد می‌باشد. پس ملاحظه می‌کنیم که تعداد جمعیت 14-0 از 40 درصد در سال 1365 به 36 درصد در سال 1375 کاهش یافته می باشد. علیرغم آن شهر ساری نظیر سایر نقاط کشور دارای جمعیت جوان می‌باشد.

در ساختار سنی جمعیت سال 1385 سهم کودکان و نوجوانان زیر 20 سال و جمعیت بالای 64 سال کمتر و سهم جمعیت جوان و میان سال در سن فعالیت بیشتر از کل کشور می باشد (سرشماری وآمار 1385).

در سلسله مراتب شهرهای ا ستان مازندران ، شهر ساری دررتبه اول واقع شده می باشد و از نظر جمعیت نیز، شهر برتر استان به لحاظ رتبه و اندازه جمعیتی می باشد(مشاورین مازند طرح1389 ).

3-5-1-4- اندازه تولد و وفات در شهر ساری

تعداد متولدین شهرساری درسال 1375، 4176 نفر می باشد که از این اندازه 2144 نفر پسر و 2032  نفر دختر می باشد. به دلیل کاهش بعد خانوار و رغبت کمتر خانواده ها به داشتن فرزند بیشتر این اندازه تولد در درون خانوارها در سال 1385 نسبت به 1375 کاهش یافته. تعداد متولدین سال 1385، 4784 نفر می باشد که از این تعداد 2432 نفر پسر و 2352 نفر دختر می باشد. هر چند در مجموع تعداد متولدین سال 1385 از تعداد متولدین سال 1375 بیشتر می باشد اما نسبت به اندازه جمعیت و تعداد خانوارهای شهر ساری این اندازه تولد در درون خانواده کاهش داشته می باشد (سازمان برنامه و بودجه استان مازندران، 145:1387).

 

 

3-5-1-5- اندازه سواد

بر اساس تعریف مرکز آمار ایران کسانی که بتوانند به زبان فارسی و یا هر زبان دیگر متن ساده­ای را بخوانند و بنویسند، خواه مدرک رسمی داشته باشد یا ندا شته باشند باسواد به شمار می­آیند. این تعریف بیانگر درجه علمی و آگاهی افراد جامعه نیست امّا کمیتی می باشد که دستیابی به آن لازم و ضروری می باشد. کارایی جمعیت در سایه سطح دانش تخصص و آگاهی بالاتر امکان پذیر­تر می باشد. سرمایه­گذاری برای آموزش یا سرمایه­گذاری بر روی بشر، از اقتصادی­ترین نوع سرمایه­گذاریها می باشد. انسانها به گونه ای تربیت شوندکه از کارایی بالایی برخوردار باشند، بطوریکه از منابع فضا به نحو احسن بهره­برداری می­کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه