تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت بارندگی درشهر ساری

ساری مانند شهرهای پرباران استان به شمار می رود که حداکثر اندازه بارندگی به ترتیب در فصول پاییز،زمستان، بهار و تابستان می باشد .هر چند اندازه بارش در فصول خشک در حدی نیست که با تبخیر ناشی از افزایش دما بتواند مقابله نماید .با در نظر داشتن این امر که معدل اندازه بارندگی شهر ساری در سال­های اخیر رقم 2/832 میلیمتر را نشان می­دهد که در مقایسه با اندازه بارندگی در استان از مقدار بارش قابل توجهی برخوردار می باشد (طرح تفصیلی ساری، 1379).

بارندگی های شهر ساری متاثر از دو پدیده آدوکسیون هوای قطبی برروی دریای خزر و سیستمهای باران زایی می باشد که از قطاع غربی به کشور وارد می شوند .

مطالعه توزیع ماهیانه بارندگی در شهر ساری در دوره ده ساله 1390-1380 به گونه متوسط بیشترین نزولات جوی در ماه های مهر،آبان ودی رخ می دهد .

رطوبت هوای شهر

متوسط رطوبت هوای شهر ساری در طی ماه های مختلف سال بین حداکثر 75/82 در شهریور ماه و حداقل 2/68 در تیرماه متغیر می باشد در حالیکه اندازه رطوبت نسبی هوا در مازندران در تمام طول شبانه­روز از 60 درجه بیشتر می باشد. قابل ذکر می باشد اندازه رطوبت هوا با در نظر داشتن فاصله شهر از دریا و منابع تأمین رطوبت متغیر می­باشد. چنانچه بخش­های شمالی و غربی شهرستان ساری از رطوبت بیشتری نسبت به جنوب و شرق شهرستان برخوردار می­باشند (طرح جامع شهرساری، 1380: 25) .

سیستم حرکت آبهای سطحی (باران)و جایگاه مسیل ها در شهر

جهات حرکت آبهای سطحی ساری از سمت جنوب به شمال و جنوب شرقی به شمال غربی می باشد .

رودخانه تجن مهمترین مسیل موجود در شهر بوده که آن را به دو قسمت کوچکتر شرقی و بزرگتر غربی تقسیم می نماید .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای این رودخانه همیشگی که رژیم آبدهی آن بارانی – برفی می باشد ماه های اسفند و فروردین پرآب ترین و ماه آبان کم آب ترین می باشد . (مشاورین مازند طرح ،1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه