عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پوشش گیاهی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای مطالعه وضعیت پوشش گیاهی بایستی تمامی حوزه آبریز منطقه تهران و یا محیط پیرامونی آن مدنظر قرار گیرد که بالغ بر 206000 هکتار می باشد. رستنی های حوزه آبخیز تهران با در نظر داشتن تاثیر عوامل مختلف فیزیکی، و زیستی از تنوع گونه ای زیادی برخوردار می باشد. بویژه در مناطق کوهستانی حوزه، این تنوع بیشتر به چشم می خورد، شهر بزرگ تهران درناحیه مرکگزی حوزه واقع گردیده و توسعه آن تا ارتفاع 1800 متر ادامه دارد. تاسیسات مسکونی و صنعتی اکثرا” در جنوب حوزه متمرکز شده می باشد. بخش عمده ای از کشاورزی نیز در این ناحیه انجام می شود. بخش وسیعی از حوزه در نواحی جنوبی و شرقی حوزه اختصاص به مناطق نظامی دارد. در بخش شرقی حوزه پارک ملی سرخه حصار و بخش از پارک ملی خجیر واقع شده می باشد. این پارک های ملی به دلیل اینکه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می باشند، از پوشش گیاهی خوبی برخوردارند. گیاهان گسترش یافته در سطح حوزه عبارتنداز: بقایای جنگل های ارس و پسته در اراتفاعات به همراه بادام وحشی و نسترن، شیر خشت، گوجه وحشی، داغداغان و گونه های بالشتکی نظیر گون ها و اسپرس خاردار و انواع گرامینه ها، اگروپیرون، بروموس ها، و فورب ها می توان به کما، اسپرس، یونجه، و سایر گونه های مرتبط تصریح نمود. در نقاط پست و ازراف شهر تهران در اراضی کشاورزی عموما گونه های مهاجم و زیاد شونده ای زیرا گندمیان یکساله، ورک، جفجفه، سالسولاها، اسفند، گل گندم و نظیر آنها گسترش دارد.

3-6 مطالعه منطقه از بعد های مختلف

3-6-1 ویژگی های جمعیتی

در سال 1390 جمعیت منطقه 22 تهران  نفر128958 بوده می باشد که بدین ترتیب 65482 نفر با 77/50 درصد مرد و 63482 نفر با 23/ 49را زن تشکیل می دهند. و دارای بعد خانوار همچنین در جدول زیر ساختار سنی و حنسیتی به تفکیک آورده شده می باشد.

ویژگی های اقتصادی منطقه 22

توسعه منطقه 22، مقارن با تعریف و اجرای پروژه های بسیار مهم درمانی، آموزشی، اداری، تجاری، فرهنگی، ورزشی و سایر کاربری هایی که همه لازم الاجرا هستند و تأمین خدمات ویژه به شهروندان را به عهده دار می باشند، از طرفی اشتغال و بکارگیری از توان و تخصص های مختلف را در پی دارند. تبدیل منطقه 22 به قطب گردشگری شهر تهران نیازمند فعالیت های متنوع و خدمات گسترده ای می باشد که تبع تامین فضای مناسب و مطلوب برای تفریح شهروندان تهران رونق اقتصادی ویژه ای در منطقه و شهر ایجاد می نماید. رفت و آمد شهروندان و مراجعات متعدد جهت بهره گیری از خدمات عمومی موجود در سطح منطقه 22 جمعیت شناور قابل توجهی را به منطقه 22 گسیل می دارد و قطعا” وجود چنین پتانسیل و توانمندی در منطقه، می تواند این جایگاه جغرافیایی را به قطب بزرگ اقتصادی تبدیل نماید. تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی  و بخش دولتی به سرمایه گذاری در منطقه 22 مشهود و روز افزون می باشد و این ویژگی خاص می تواندت رونق روز افزون منطقه را دو چندان نماید و به این مهم دسترسی های آسان و متعدد و شبکه های بزرگراهی مختلف و جایگاه جغرافیایی منطقه بعنوان یکی از مبادی و خروجی شهر تهران نیز اضافه می گردد که مجموعا” کلیه امکانات و ویژگی های این منطقه دست در دست هم نهاده اند تا منطقه 22 قطب توسعه اقتصادی شهر تهران گردد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه