عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • «متمرکز سازی فعالیت ها». تشویق سفر در پیاده روها با حمل و نقل عمومی از طریق ایجاد «گره های[1]» با تراکم بالا و همچنین توسعه ترکیبی به طوری که از خدمات مناسب حمل و نقل عمومی به هم وصل شده اند. در واقع متمرکز کردن فعالیت های تجاری در چنین نواحی گره ای منجر به حفظ مراکز تجاری و مراکز کسب و کار قدیمی و بهره گیری کارآمد از مدیریت دسترسی می گردد.
  • «اجتناب از منطقه بندی بیش از حد و محدود کننده». کاهش پارکینگ بیش از اندازه و غیر قابل انعطاف و نیازمندی های ظرفیت جاده و محدود کردن اثرات نامطلوب (صدا، بو و ترافیک) بیشتر نسبت به دسته های پهناور فعالیت ها. برای مثال، اجازه دادن به مغازه ها و خدمات تا در محله ها مکان یابی شوند به شرط آنکه آنها به نحوی مدیریت شوند که سبب آزار ساکنین نشوند.
  • «حفاظت از فضای باز و سبز». حفاظت از فضای باز و سبز، به ویژه نواحی با ارزش اکولوژیکی و فراغتی و سرگرمی بالا
  • «مدیریت آب های سطحی». بهره گیری از سیستم های زهکشی آب های سطحی شهر در محل و تشویق حفاظت از آب (سیف الدینی و شورچه، 1393: 295-292).

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2- 11: استراتژی های رشد هوشمندی شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتژی های رشد هوشمندی شهری

راهبرد اهداف
برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک ترسیم چشم انداز روشن و جامع برای اجتماع محلی، که با راهنمایی تصمیماتی در کاربری زمین و حمل و نقل منحصر به فرد پشتیبانی شوند.
خلق جوامع خود اتکاتر استقرار کاربریهای سازگار، درون محله با فاصله بسیار نزدیک به یکدیگر، برای مثال: توسعه مدارس، مغازه ها و امکانات فراغتی، درون یا نزدیک به مناطق مسکونی، کاربری اراضی مختلط دارای بافت ریزدانه مناسب
توسعه اجتماعات محلی منحصر به فرد و جذاب دارای حس قوی و مکانی تشویق توسعه شهری به نحوی که حس افتخار مدنی و همبستگی اجتماعی را ایجاد کند که فضاهای عمومی جذاب، استانداردهای طراحی و حفاظت با کیفیت بالا، حفظ منابع طبیعی و فرهنگی خاص و فعالیتهای که ویژگیهای منحصر به فرد اجتماع محلی را بارز می کند در بر می گیرد
 

متمرکز کردن فعالیت ها

فعالیتهای تجاری را درون این مناطق متمرکز می کند. مناطق مرکزی شهرها و بخشهای تجاری مرکزی را حفظ می کند. از مدیریت دسترسی برای عدم ترغیب توسعه تجاری راسته ای در خیابان شریانی، بهره گیری می کند.
اجتناب از منطقه بندی بسیار محدود کننده نیازمندیهای مفرط و غیر منعطف پارکینگ و ظرفیت جاده ای را کاهش می دهد. اثرات نامطلوب (مثل سرو صدا، بوی نامطبوع و تراکم ترافیک) را محدود می کند نه گروههای وسیع فعالیت ها
حفاظت از فضای باز و سبز حفاظت از فضای باز و سبز به ویژه نواحی با ارزش اکولوژیکی و فراغت و سرگرمی بالا
مدیریت آب های سطحی بهره گیری از سیستم های زهکشی آب های سطحی شهر در محل و تشویق و حفاظت از آب
ایجاد شبکه ای از خیابان های به هم پیوسته و متصل خیابان ها را تا حد امکان (مخصوصا” در نواحی مسکونی و مراکز تجاری)  کوچک نگه می دارند؛

از مدیریت ترافیک و آرام سازی ترافیک برای کنترل اثرات وسایل نقلیه بهره گیری می کند؛

ایجاد محله های با قابلیت پیاده روی به مقصود افزایش کیفیت زندگی به صورت اجتماع و افزایش گزینه های سفر
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تشویق به ترکیب مساکن از نظر گونه و قیمت ها

مسکن در حد استطاعت را، نزدیک مراکز شغلی، تجاری و حمل و نقل توسعه می دهد.

مأخذ: (Litman, 2011: 6-7) و (سیف الدینی و شورچه، 1393: 295-292)

[1]  nodes

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه