عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ژان- کلود شامبوردون[1] و مادلن لومر[2] (1970) در پژوهش خود با عنوان ((نزدیکی مکانی و فاصله اجتماعی: مجتمع های بزرگ و ساکنانش)) انجام گرفت، هدف این پژوهش مطالعه چگونگی رسیدن جمعیت اسکان یافته به مجتمع های مسکونی ماسی[3]بود. فرضیه پژوهش این بود که اثبات کنند اختلاط اجتماعی در مجتمع های مسکونی بزرگ، فاصله های سنتی میان گروه های اجتماعی را از بین نمی برد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که طبقات متوسط و بالا، در صدد توسعه روابط و مبادلات بر می آیند، در حالی که کارگران خود را از این روابط کنار می کشند و همبستگی اجتماعی ابراز نمی کنند. این فاصله به شکست یوتوپیایی گواهی می دهد که (( معتقد می باشد طبقه کارگر با تماس و سرمشق قرار دادن طبقه متوسط پیشرفت می کند و مجتمع مسکونی بزرگ ابزار این سیاست متمدن سازی می باشد)). لذا، عقیده درمورد مجتمع مسکونی بزرگ ارتباط تنگاتنگی با توافق اجتماعی دارد که ساکنان برای نزدیکی مکانی گروه های متفاوت به رسمیت می شناسند. سپس این سازوکار افتراق می باشد که دلبستگی به مجتمع مسکونی بزرگ ایجاد می کند تا جایی که خانوارها دیگر آن را ترک نمی کنند (Chambordon & Lemaire, 1970: 3-4).

چیو (2003-2002) در پژوهش خود پایداری اجتماعی در زمینه مسکن را در هنگ کنک مورد مطالعه قرار داد، او در پژوهش خود پایداری اجتماعی را بر اساس سه فاکتور محدودیت اجتماعی، محدودیت زیست محیطی، و عدالت و برابری مورد ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسید که تنها پیش شرط اجتماعی برای توسعه پایدار توزیع عادلانه منابع و فرصت ها می باشد و اگر اینها صورت نگیرد یک محدودیت اجتماعی روی می دهد، و تنها نگرانی خود را حذف مدیریت خردمندانه محیط زیست و عدالت و برابری که هر دو از اصول پایداری اکو که توسط  WCED تعریف شده می باشد عنوان نمود (Chiu, 2003 : 223).

[1] . Jean- Claude Chamboredon

[2].  Madeleine Lemaire

.[3] Massy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد