تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

نحوه دفع آبهای سطحی( آب باران)در شهر و معایب آن

دفع آبهای سطحی شهر ساری از جهات عمومی ،شیب اراضی ، شبکه معابر ، شبکه هیدروگرافی و کانال های طبیعی موجود در گستره شهر تبعیت کرده وجهت جمع آوری آبهای سطحی از کانال و جوی های با عرض و عمق متفاوت بهره گیری می گردد . براساس مطالعه های انجام شده بعضی از محلات شهر مانند : کوی دادگستری ،هسته مرکزی شهر ،بعضی از محلات اطراف میدان امام ،محله غفاری و …بامشکلات عدیده ای جهت دفع آب های سطحی مواجه هستند (مشاورین مازند طرح ،1389).

3-4-7- ساختمان زمین شناسی

از نظر زمین شناسی شهر ساری در زون ساختمانی گرگان – رشت استقرار دارد.زون مذکور از طریقه سینوسی البرز پیروی کرده و در نقاطی که کوهستان از دریا فاصله دارد،گسترش یافته می باشد. بر اساس ساختارموجود زمین شناسی محدوده ،تمام لرزه های گسترده آن معمولا در عمق 10-70 کیلومتری روی داده و لذا کم عمق می باشند(مشاورین مازند طرح ،1389).

وجود یکسری تاقدیس و ناودیس با امتداد محوری تقریبا شرقی – غربی و عمود بر امتداد رودخانه تجن و دو گسل عمده ،یکی گسل شمال البرز به طول 400 کیلومتر و دیگری گسل خزر به طول 600 کیلومتر می باشند.

3-4-8- جنس خاک

از نظر خاک شناسی بستر شهر ساری بر روی دشت های آبرفتی دامنه ای استقرار یافته می باشد که ذرات تشکیل دهنده آن اکثرا به قطرکمتر از2میلیمتر بوده و شیب اراضی نیز منظم و ملایم با ارتفاع 10-60 متر از سطح دریا می باشد (مشاورین مازند طرح ،1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه