عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

جرم

خیابان های کم نور و یاتاریک، ساختما نها ومحله های مخروبه وخالی ازسکنه و اطراف پل های بزرگ، زیرگذرها و حریم ریلهای راه آهن، مکان های مناسبی برای افزایش و تشدید وقوع جرایمی زیرا قتل، سرقت، شرارت، تجمع معتادان وموارد مشابه می باشد .با مطالعه اندازه وقوع جرایم در میدانها و خیابان های اصلی شهر آشکارمی گردد که به لحاظ وجود امکانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، انتظامی و مراکز کنترل ونظارت اجتماعی در این بخش ها، درصد جرایم بسیار پا یین تر از مناطق حاشیه ای شهر می باشد. نکته مهم اینکه نوع و کیفیت معماری و شهرسازی نیزرابطه مستقیمی با جرم خواهد داشت.

یافته های پژوهش نشان می دهد، بزهکاری درشهر مورد مطالعه بامیانگین 3.53وانحراف معیار 1.214 یکی از معضلات مهم واساسی ودغدغه های شهروندان  در ارتباط با امنیت اجتماعی اظهار شده می باشد .

4-3-1-3-کیفیت حمل و نقل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3-1-3-1-وضعیت پیاده رو های شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده

حرکت پیاده طبیعی ترین ،قدیمی ترین وضروری ترین شکل جابجایی بشر درمحیط می باشد وپیاده رو مهمترین شبکه دسترسی شهری می باشد .این شبکه از آن جهت مهم می باشد که در مقیاس حرکت بشر قرار دارد و از این رو بایستی از دیدگاه سهولت در حرکت ،کاملا بی مانع باشد.

ایمن سازی و روان سازی پیاده رو ها برای عابران پیاده مخصوصا معلولان و سالمندان ، کانالیزه کردن عبور پیاده و سواره ،تعریض پیاده رو ها و بهسازی محل تلاقی پیاده ها و سواره ها از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. طراحی این گونه پیاده رو ها نه تنها هیچگونه مشکلی برای تردد افراد جامعه به وجودنمی آورد ،بلکه موجب افزایش ایمنی افراد جامعه نیز می گردد.عرض مفید پیاده رو برای حرکت دو صندلی چرخدار از کنار یکدیگر 2متر می باشد .حد اکثر شیب عرضی پیاده رو 2% و حداکثر شیب طولی آن بایستی 8% باشد بین پیاده رو و سواره بایستی اختلاف سطح یا جدول جهت حفظ ایمنی این افرادوجود داشته باشد (سعید نیا ،1383).

پوشش کف پیاده رو بایستی از مصالح سخت و غیر لغزنده باشد وقرار دادن تک پله ویا اختلاف سطح ناگهانی در طول پیاده رو ممنوع می باشد . گسترش فضای پیاده در سطح شهر ها به جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهری و ایجاد میل به پیاده روی در شهروندان با گسترش این مقوله در سطح شهرها می توانیم شاهد برقراری ارتباط عمیق تری بین شهروندان و محیط شهری باشیم( فرجی ملائی، 1390 :18 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه