تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت زیرساخت ها جهت هدایت ودفع آب های سطحی

جدول ها و جوی ها ،آب باران را هدایت و توزیع می کنندبنابراین جهت دفع آبهای سطحی بسیارمناسب می باشند. حداقل شیب عرضی یک جاده ی آسفالت معمولا 2% می باشد شیب طولی جوی می تواند 4/0 درصد باشد (سعید نیا ،1383).همچنین مناسب سازی کف خیابان ها و کوچه ها ،تأثیر مهمی در دفع آبهای سطحی دارد. براساس برآورد نمونه ها در شهر مورد مطالعه با انحراف استاندارد 1.239 ومیانگین 2.79 سطح معناداری 0.001 و>0.05 کیفیت هدایت و دفع آبهای سطحی بسیار پایین می باشد .

4-3-1-4-4-نحوه جمع آوری و دفع زباله در شهر مورد مطالعه

اماکن دفع زباله بایستی از نظر بهداشتی در نقاط مناسب و دور از اماکن مسکونی و خارج از آن قرار داشته تا محیط زیست و آبهای زیر زمینی را آلوده نکند .فاصله مناسب محل دفع زباله تا شهر،بایستی 15تا25 کیلومتر باشد(شیعه،1375) .

مطالعه نتایج آزمون درارتباط باکیفیت جمع آوری زباله ،انحراف استاندارد 1.317 ومیانگین 2.98 سطح معنی داری 0.757به دست آمده می باشد .این امر خود حاکی از آن می باشد که شهروندان از کیفیت جمع آوری زباله راضی نیستند . زیرا نبودن سطل زباله به اندازه ی کافی و تلنبار کردن زباله ها درساعات اولیه ی روزدر پیاده رو ها و خیابان ها سبب تولید شیرابه و بوی نامطبوع در محله می نماید. درضمن انتقال زباله های ساری(روزانه ۲۲۰ تن) به منطقه ی چهاردانگه ازسال ۱۳۸۶ وبه همراه دفن غیر بهداشتی زباله ها در کنار اراضی زراعی ،محلات مسکونی و مسیر رفت و آمد مردم ،تهدیدی برای سلامتی افراد محسوب شده و نیز چهره ی ناخوش آیندی به وجود آورده می باشد .

4-3-1- 5 -کیفیت اقتصادی

تامین حداقل نیازهای اقتصادی شهروندان، از مهم‌ترین شاخص‌های مدیریت کیفیت زندگی شهروندان می باشد. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای کالاها، هزینه و درآمد و اشتغال شهروندان بسیاری از معضلات شهروندی را حل و فصل خواهد نمود.
حل معضلات و بهبود وضعیت اقتصادی نه تنها شاخص اقتصادی کیفیت زندگی شهروندان را به سطح مطلوبی می‌رساند بلکه به گونه مستقیم برارتقاء سطح کیفی شاخص‌های دیگری همچون مسکن، فرهنگ، جمعیت و… تاثیر خواهد داشت. درراستای اهداف پژوهش به مطالعه موضوعاتی زیرا اندازه درآمد،اندازه مالکیت اتومبیل،وسعت منازل مسکونی ونوع مالکیت مسکونی با مقایسه ی یک به یک محلات در فصل بعد به آن می پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه