تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 1. برای بهبود زندگی در این مجتمع چه پیشنهادی دارید؟
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • فرهنگ سازی زندگی در مجتمع مسکونی
 • ایجاد فضاهای باز و سرگرمی برای بچه ها
 • ایجاد مراکز خرید در نزدیکی مجتمع های مسکونی
 • رعایت قوانین و مقررات آپارتمان نشینی
 • همکاری و تعامل همسایگان
 • دادن آموزش های شهروندی
 • تشکیل جلسات بیشتر در داخل مجتمع جهت رفع معضلات و بهبود کیفیت زندگی در مجتمع
 • دادن شارژ به موقع ساختمان
 • گسترش فضاهای سبز در نزدیکی مجتمع
 • همکاری جهت نظافت و تمیز نگه داشتن مجتمع
 • نظرخواهی و مشارکت ساکنین جهت انجام امور مربوط به مجتمع
 • انتخاب مدیران کارا و متعهد برای اداره کردن مطلوب مجتمع

 

 

4-5 تجزیه و تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی با مدل SWOT

 

مدل SWOT یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرصت ها و تهدیدات برون سیستمی می باشد (هریسون و کارون، 1382: 192). این مدل یکی از ابزارهای مهم در مدیریت راهبردی می باشد عوامل خارجی در قالب مقوله های فرصت ها و تهدیدها و عوامل داخلی اعم از قوت ها و ضعف هاست. این روش برای تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار و فراروی یک سیستم (شهر، منطقه، روستا و غیره…) با بهره گیری از عوامل درجه بندی با در نظر داشتن اهمیت داده شده به هر یک از عوامل تاثیرگذار می باشد. به گونه اجمالی می توان گفت که این تکنیک ابزاری برای تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد می باشد (نسترن و هوشمندفر، 1389: 62). در همین راستا به مقصود وزن دهی به نقاط قوت، ضعف و فرصت و تهدید از نظرات 20 کارشناس مرتبط با حوزه تخصصی بهره گیری گردید. سپس در چارچوب روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، از نرم افزار Expert Choice برای تحلیل نظرات کارشناسی و محاسبه وزن هر معیار مورد بهره گیری قرار گرفت.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه