تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادات

 1. ایجاد مراکز خرید به شکل پیاده روی در نزدیکی مجتمع های مسکونی
 2. تشکیل جلسات بیشتر در داخل مجتمع جهت رفع معضلات و بهبود کیفیت زندگی در مجتمع
 3. فرهنگ سازی زندگی در مجتمع های مسکونی و تدوین قوانین و مقررات مربوط به زندگی آپارتمان نشینی
 4. نظرخواهی و مشارکت ساکنین جهت انجام امور مربوط به مجتمع مسکونی
 5. ایجاد فضاهای باز و فضاهای سبز در مجتمع های مسکونی جهت تعامل اجتماعی بیشتر ساکنین
 6. ایجاد خانه های تسنیم، مراکز فرهنگی و غیره… جهت مشارکت و ارتباط بیشتر ساکنین با یکدیگر
 7. ایجاد برنامه های آموزشی شهروندی جهت مشارکت و تعامل همسایگان با یکدیگر
 8. افزایش رضایت ساکنان بوسیله ایجاد فضاهای عمومی مورد نیاز در مجتمع که موجب ارتباطات و تعامل در بین ساکنان می گردد.
 9. ایجاد فضای برای تعامل با همسایگان که این فضاهای را بیشتر شامل: مجالس قرآن، سالن اجتماعات، فضای سبز داخل محوطه، لابی، فضاهای اطراف مجتمع
 10. ایجاد مراکز آموزشی، سینما و تئاتر، اداره پلیس و فضاهای ورزشی و فرهنگی با در نظر داشتن کمبود این مراکز در این منطقه
 11. ایجاد حس اعتماد در بین ساکنین با مشارکت دادن آنها در برنامه ها و تغییراتی که در داخل مجتمع ایجاد می گردد
 12. نورپردازی مجتمع و مشاعات در پارک ها و مکان های که ساکنین در آن پیاده روی و استراحت می کنند جهت افزایش امنیت بیشتر
 13. در نظر داشتن آموزش ساکنین برای آگاهی از حقوق و وظایف خود
 14. با در نظر داشتن اینکه بزرگترین مشکل ساکنین در مجتمع های مسکونی حس تعلق به این مکان می باشد، بایستی ساکنین را در مورد اعتماد به این مکان و بالا بودن نکات مثبت در مجتمع مسکونی نسبت به خانه های ویلایی مانند امنیت و مشارکت
 15. سامان دهی فعالیت های هویت ساز در داخل مجتمع به مقصود تقویت حس تعلق ساکنین
 16. نصب دوربین مدار بسته نسبت به افراد غیر ساکن به داخل مجتمع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه