تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مهدوی و (1373) تحقیقی را باعنوان آپارتمان نشینی و انطباق فرهنگی، پیرامون جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ساختارهای زیست محیطی کیانشهر و شهرک جمهوری اسلامی در شهر تهران انجام داده می باشد.در این پژوهش به مطالعه آپارتمان به عنوان گونه ای از مسکن مورد مطالعه قرار گرفت و به توصیف و تحلیل جنبه های گوناگون آن پرداخته می باشد. هدف محوری این پژوهش شناخت شیوه رفتار و طرز فکر آپارتمان نشینان به مقصود کمک به رفع معضلات آپارتمان نشینی بوده می باشد. نتایج این پژوهش نشان می داد که افرادی که از روی رضایت در این آپارتمان ها زندگی می کنند، در مقایسه با افرادی که از سر ناچاری و داشتن صرفِ سرپناه برای رهایی از معضلات اجاره نشینی، زندگی در آپارتمان را انتخاب کرده اند، رضایتمندی و سازگاری بیشتری با سایر ساکنان در این مجتمع ها دارند.

1-11-3 مقالات و پایان نامه های خارجی

ژان- کلود شامبوردون[1] و مادلن لومر[2] (1970) در پژوهش خود با عنوان ((نزدیکی مکانی و فاصله اجتماعی: مجتمع های بزرگ و ساکنانش)) انجام گرفت، هدف این پژوهش مطالعه چگونگی رسیدن جمعیت اسکان یافته به مجتمع های مسکونی ماسی[3]بود. فرضیه پژوهش این بود که اثبات کنند اختلاط اجتماعی در مجتمع های مسکونی بزرگ، فاصله های سنتی میان گروه های اجتماعی را از بین نمی برد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که طبقات متوسط و بالا، در صدد توسعه روابط و مبادلات بر می آیند، در حالی که کارگران خود را از این روابط کنار می کشند و همبستگی اجتماعی ابراز نمی کنند. این فاصله به شکست یوتوپیایی گواهی می دهد که (( معتقد می باشد طبقه کارگر با تماس و سرمشق قرار دادن طبقه متوسط پیشرفت می کند و مجتمع مسکونی بزرگ ابزار این سیاست متمدن سازی می باشد)). لذا، عقیده درمورد مجتمع مسکونی بزرگ ارتباط تنگاتنگی با توافق اجتماعی دارد که ساکنان برای نزدیکی مکانی گروه های متفاوت به رسمیت می شناسند. سپس این سازوکار افتراق می باشد که دلبستگی به مجتمع مسکونی بزرگ ایجاد می کند تا جایی که خانوارها دیگر آن را ترک نمی کنند (Chambordon & Lemaire, 1970: 3-4).

[1] . Jean- Claude Chamboredon

[2].  Madeleine Lemaire

.[3] Massy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه