عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه طبیعی شهر ساری

از لحاظ جایگاه طبیعی این شهر در جنوب دریای مازندران و در منطقه ی جلگه ای قرار گرفته و درنواحی جنوب و جنوب غربی ، بخش­های کوهستانی آن پوشیده از جنگل و درتپه ماهورهای کم ارتفاع ،اراضی کشاورزی و باغات مرکبات گسترش یافته می باشد(طرح تفصیلی ساری، 1379).

رود خانه تجن که از پر آب ترین رود خانه های استان می باشد از ارتفاعات جنوبی شهرستان سرچشمه گرفته و در بخش شرقی به دریای مازندران منتهی می گردد . مقدارقابل توجهی ازنهرهای منشعب از رودتجن و ارتفاعات جنوبی در بافت شهر جریان داشته و امکان بهره گیری از فضاهای مناسب و زیبایی  را برای شهروندان خود فراهم کرده می باشد. از لحاظ توپوگرافی  شهر ساری در طبقه ارتفاعی 100-0  استقرار یافته که ارتفاع این شهر از سطح دریای آزاد 5/118 متر (طرح جامع شهر ساری75 )و شیب عمومی شهر نیزاز جنوب به شمال بسیار  ملایم می باشد .

3-4-1- وضعیت آب و هوای شهرساری

عواملی مانند ارتفاع از سطح دریا، پوشش گیاهی، فاصله از دریا و … تأثیرگذار در شرایط آب و هوایی می­باشند. در شهرستان ساری هوای بخش جلگه­ای مرطوب و قسمت کوهستانی آن مانند سایر نقاط کوهستانی استان سردسیر می باشد. و به علت مجاورت با دریا (27 کیلومتری) مانند اغلب شهرهای ساحلی دریای خزر دارای آب و هوای مرطوب و نسبتاً گرم می­باشد. منابع اصلی تأمین رطوبت در استان مازندران، دریای خزر و توده­ هوای مرطوب مدیترانه­ای می باشد که تأثیرات  خود را در شهر ساری نیز گذارده می باشد به همین دلیل اندازه رطوبت از غرب به سمت شرق استان کاهش می­یابد (طرح جامع شهر ساری، 1380:24).

3-4-1-درجه حرارت درشهر ساری

بر اساس آمارهای موجود هواشناسی معدل درجه حرارت شهر ساری بین حداکثر 5/34 درجه و حداقل 12/1 درجه متغیر می باشد. گرمترین ماههای سال تیر و مرداد و سردترین ماههای سال دی و بهمن می­باشد. تأثیر رطوبت دریای خزر در هوای شهر باعث گردیده برودت هوا در فصول سرد نیز بندرت از صفر درجه سانتیگراد پایین­تر رود (سالنامه­آماری مازندران، 1385: 43).

داده هاو اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که میانگین سالانه دما در شهر ساری در دوره 10 ساله 1380-1390، بین 17-5/18 درجه سانتی گراد در نوسان می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سوال اصلی پژوهش

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان ارتباط هست؟

سوالات فرعی پژوهش

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد توجه کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه