تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

. اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، جهت انجام وظایف محوله فعال سازی سایر منابع درآمدی که قانون مشخص کرده می باشد در تعامل یا سازمان گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران، مجموعه فعالیت های خود را با محوریت فرآیند شناسایی و شناساندن در جلب و جذب سرمایه گذاران معطوف نمود که بخشی از فعالیت و عملکرد ادراه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی منطقه در دو سال گذشته به تبیین ذیل می باشد:

  • ارائه سبدی از فرصت های سرمایه گذاری به بخش خصوصی
  • افزایش سرانه های خدماتی در مقیاس محله ای، ناحیه ای، منطقه ای با تعریف پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت
  • رونق اقتصادی از طریق تقویت شاخصه های آن مانند ایجاد اشتغال، فرصت پروژه های تفریحی گردشگری تجاری و سایر موارد با هماهنگی اداره مشارکت ها
  • ایجاد درآمدهای پایدار شهری و ارتقاء سطح درآمدی منطقه جهت اجرای پروژه های عمرانی
  • بهره گیری از پتانسیل و توانمندی بخش خصوصی در مشارکت با شهرداری جهت نیل به اهداف مدیریت شهری
  • تبدیل شهرداری از سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی با مشارکت کلیه شهروندان

همانطور که ذکر گردید رویکرد مدیریت ارشد منطقه در تعریف پروژه های مشارکتی افزایش سرانه های خدماتی و رونق اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در اداره امور شهر بوده که منتج به امکان سنجی و تعریف بالغ بر 20 پروژه سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی گردیده، شایان ذکر می باشد. ظرف مدت 5 سال آینده با ایجاد 90000 فرصت شغلی ضمن رونق اقتصادی در منطقه با افزایش 330 هزار متر مربع فضای تفریحی، 100 هزار متر مربع فضای فرهنگی، 23000 متر مربع فضای ورزشی، بالغ بر یک میلیون متر مربع فضای خدماتی و پشتیبانی، طرح و اجرای شبکه آبرسانی پارک جنگلی چیتگر، تأمین پارکینگ های مورد نیاز پروژه های شاخص منطقه و احداث باغ گل و پارک بانوان تحول عظیمی در سرانه رفاهی شهر تهران به وجود می آیدکه این مهم، دستاورد بسیار بزرگی برای مدیریت شهری در حوزه مشارکت با بخش خصوصی و انجام ماموریت های شهری از طریق سرمایه های ایرانی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه